Flemming Balvig, Lars Holmberg, and Aydin Soei. Tingbjergundersøgelsen: Om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. (2017) [PDF]

Flemming Balvig, Lars Holmberg, and Aydin Soei. Tingbjergundersøgelsen: Om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg. 2017, p. 35. København: AFFORD.

Tingbjergundersøgelsen er et pilotprojekt, som sammenligner risikoadfærd blandt 14-og15-årige unge i et såkaldt “udsatboligområde” –Tingbjerg– med et såkaldt “ikkeudsatboligområde” – Brønshøj. Undersøgelsen sammenligner endvidere antagelser om de unges risikoadfærd hos henholdsvis de unge selv og devoksne omkring dem. Samlet set tyder undersøgelsen på ,at omfanget af risikoadfærd blandt de 14-15-årige i Tingbjerg er ret begrænset, også set i forhold til tilsvarende undersøgelser foretaget i andre områder i Danmark. De svage tendenser, der er, peger faktisk i retning af, at risikoadfærden er lidt mere udbredt blandt de unge i det “ikke-udsatte” boligområde.

På nogle områder har de unge i Tingbjerg overensstemmende antagelser om deres kammerater, eksempelvis vedrørende forbrug af alkohol og hash, mens de på andre områder overvurderer, eksempelvis vedrørende, hvor normalt det er at udøve vold blandt skolekammeraterne, og hvor normalt det er være bandekriminel og besidde våben.

De voksne i Tingbjerg har imidlertid væsentligt mere overdrevne antagelser om Tingbjergeleverne og de tror generelt, at risikoadfærd–også den personfarlige del af slagsen–er en del af livet for en ikke uvæsentlig del af de unge.

PDF: https://curis.ku.dk/ws/files/187289228/Tingbjergprojektet_rapport_oktober_2017.pdf.