Om os

Dansk Racismeforsknings mål er at samle al forskning der på den ene eller anden måde kan belyse racisme i Danmark. Som de mange kilder vidner om, er der en bred vifte af forskning der falder i denne kategori, men hidtil har der ikke været ét sted man kunne finde dem alle. Det er det vi forsøger at rette op på.

En del af databasens formål er, at udbrede kendskabet til al den stærke forskning der findes om dansk racisme, og vi opfordrer til at man udforsker de over 200 gratis kilder der er del af databasens Open Access kategori og som alle kan tilgå straks.

Størstedelen af kilderne er artikler fra fagfællebedømte, akademiske tidsskrifter. Vi har også inkluderet bøger/bogkapitler, PhD-afhandlinger, enkelte kandidatspecialer og forskningsrapporter fra diverse institutioner. I første omgang har vi af praktiske årsager valgt at fokusere på decideret forskning. Det betyder desværre at vi pt. ikke har opslag om artikler der belyser dansk racisme fra medier såsom Friktion Magasin, Peculiar.dk, Respons, Marronage, Adoptionspolitisk Forum, Eftertryk Magasin, visAvis og adskillige andre sider der producerer og formidler viden om dansk racisme på højt fagligt niveau. På længere sigt håber vi at databasen kan udbygges med tekster fra disse sider såvel som artikler om racisme udgivet i traditionelle medier.

Det eneste krav for at forskning optages i databasen er, at det belyser et eller flere aspekter af racisme i Danmark. Vi fokuserer derfor ikke på specifikke fagdiscipliner eller metoder, og man vil i databasen finde meget forskellig forskning: fra eksperimentelle undersøgelser af diskrimination på arbejdsmarkedet over kvalitative analyser af danske mediers diskurs om racialiserede mindretal og etnografiske undersøgelser af diskrimination i klasserummet til historiske udredninger af Danmarks rolle i slavehandlen og en masse andet.

Vi har pt. kun inkluderet kilder der specifikt behandler Danmark, inklusiv en del kilder der sammenligner Danmark med de andre nordiske lande eller omhandler Norden som region. Vi håber over tid også at kunne inkludere kilder der mere specifikt fokuserer på de enkelte, øvrige nordiske lande, da viden om racisme i disse lande også kan være brugbart i en dansk kontekst.

Vi har ikke en afgrænset målgruppe, og håber at kunne være en ressource for alle der vil lære mere om racisme i Danmark, om det så er gymnasieelever der leder efter materiale til et projekt, undervisere der leder efter inspiration til opgaver og forløb, forskere der leder efter ny viden eller journalister der leder efter eksperter og deres indsigt.

Meget af forskningen på denne side benytter sig ikke af ordene “race” og “racisme” og bruger i stedet begreber som f.eks. “etnicitet” og “diskrimination”. Der er mange, komplekse grunde til at en del dansk forskning ikke benytter sig af begrebet “racisme” selvom deres forskning f.eks. omhandler diskrimination af et etnisk eller religiøst mindretal. Men det gør ikke denne forskning mindre brugbar for vores formål da vi benytter os af et relativt bredt racisme-begreb. Her kan vi f.eks. pege på Peter Herviks definition af racisme i sin artikel “Race, ‘race’, racialisering, racisme og nyracisme”:

“[E]n ideologi og en diskrimerende social handling baseret på en underordnende racialisering, som er den proces, hvor biologiske kendetegn og grupper fremhæves, og hvor de andres kulturelle forskellighed naturliggøres.”

Så selvom Forskning der belyser dansk racisme som ideologi og diskrimerende social handling baseret på en underordnende racialisering, som er den proces, hvor biologiske kendetegn og grupper fremhæves, og hvor de andres kulturelle forskellighed naturliggøres ville være et mere præcist navn til databasen, ville det også være alt for langt. Så derfor har vi valgt vi det noget mere mundrette Dansk Racismeforskning.

Vi tager forbehold for fejl. Og opfordrer alle til at kontakte os med rettelser, forslag, kommentarer og spørgsmål.

Dansk Racismeforskning er grundlagt i januar, 2021 af Morten Stinus Kristensen.