Marta Kirilova. All dressed up and nowhere to go: Linguistic, cultural and ideological aspects of job interviews with second language speakers of Danish. (2013) [PDF]

Marta Kirilova. All dressed up and nowhere to go: Linguistic, cultural and ideological aspects of job interviews with second language speakers of Danish. PhD Dissertation. University of Copenhagen. (2013)

This dissertation is a sociolinguistic, data-driven study of authentic job interviews with second language speakers of Danish. The job interviews are part of a Danish governmental initiative aimed particularly at immigrants and newcomers to Denmark, who are assumed to experience linguistic and cultural difficulties at the Danish labour market. The particular designs of the job interviews as well as the explicitly stated evaluations of language and culture create an unusual frame. On the one hand we deal with “traditional” job interviews as institutional gatekeeping instruments; on the other hand we face a tailored selection process meant to address the needs of the vulnerable. These contradictory practices produce certain tensions: although the job interviews in focus are meant to accomplish the target group’s special needs, they exemplify a practice in which the good intentions are all dressed up but have nowhere to go.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/280899754_All_dressed_up_and_nowhere_to_go_Linguistic_cultural_and_ideological_aspects_of_job_interviews_with_second_language_speakers_of_Danish

Larsen, Troels Schultz. ‘Copenhagen’s West End a “Paradise Lost”: The Political Production of Territorial Stigmatization in Denmark’. (2014) [PDF]

Larsen, Troels Schultz. ‘Copenhagen’s West End a “Paradise Lost”: The Political Production of Territorial Stigmatization in Denmark’. Environment and Planning A: Economy and Space, vol. 46, no. 6, SAGE Publications Ltd, June 2014, pp. 1386–1402.

Why have many of the prestige developments in Copenhagen’s West End built during the golden days of the welfare state morphed into neglected and stigmatized territories? This paper seeks to answer this question by deploying a field-analytical approach inspired by Bourdieu and Wacquant. The emergence of advanced marginality and the diffusion of spatial defamation in Copenhagen are products of the historical struggles over space occurring in the field of housing and the bureaucratic field. To grasp social transformations at ground level in neglected urban areas, we need to exit those areas and scrutinize the role of the state in the (re)production of territorial stigma. This paper shows how the processes of spatial concentration of dispossessed households and the defamation of their neighbourhoods are closely linked to the institutionalization of a dualized and asymmetrical housing market and a dualizing urban policy which have converged to privilege private ownership at the cost of nonprofit housing for the past fifty years.

PDF: https://doi.org/10.1068/a45640

Larsen, Mikkel Haderup, and Merlin Schaeffer. ‘Healthcare Chauvinism during the COVID-19 Pandemic’. (2020) [PDF]

Larsen, Mikkel Haderup, and Merlin Schaeffer. ‘Healthcare Chauvinism during the COVID-19 Pandemic’. Journal of Ethnic and Migration Studies, Routledge, Dec. 2020.

Social science research has produced evidence of welfare chauvinism whereby citizens turn against social policies that disproportionately benefit immigrants and their descendants. Some policymakers advocate welfare chauvinism as a means to incentivize fast labour market integration and assimilation into the mainstream more generally. These contested arguments about integration incentives can hardly be extended to the case of hospital treatment of an acute COVID-19 infection. On that premise we conducted a pre-registered online survey experiment among a representative sample of the Danish population about healthcare chauvinism against recent immigrants and Muslim minorities during the peak of the COVID-19 pandemic of spring 2020. Our results show no evidence of blatant racism-driven healthcare chauvinism against acute COVID-19 patients with a Muslim name who were born in Denmark. However, we do find evidence of healthcare chauvinism against patients with a Danish/Nordic name who immigrated to Denmark only a year ago. Moreover, healthcare chauvinism against recently-immigrated COVID-19 patients doubles in strength if they have a Muslim name. Our findings thus suggest that there is general reciprocity-motivated welfare chauvinism against recent immigrants who have not contributed to the welfare state for long and that racism against Muslims strongly catalyses this form of welfare chauvinism.

PDF: https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1860742.

Jepsen, Marie Blomgren, and Rikke Skovgaard Nielsen. Ufrivillig Fraflytning Fra Udsatte Boligområder. (2018) [PDF]

Jepsen, Marie Blomgren, and Rikke Skovgaard Nielsen. Ufrivillig Fraflytning Fra Udsatte Boligområder. Statens Byggeforskningsinstitut, 2018,

Den danske debat om udsatte boligbebyggelser har fyldt meget i offentligheden; tidligere i år lancerede regeringen en storstilet indsats for en gang for alle at afskaffe de socialt belastede boligbebyggelser: ”Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030.” Blandt midlerne hertil er nedrivninger og bortsalg af almene familieboliger samt ufrivillige flytninger af beboere i de berørte bebyggelser.  Boligselskabernes Landsorganisation (BL) bad derfor i august SBi om at tilvejebringe en summarisk oversigt over den tilgængelige viden på feltet. Arbejdet blev igangsat september og afsluttet med månedens udgang. Der er derfor tale om en første afdækning af viden på feltet, der på ingen måde kan siges at være dækkende. Den korte tidsfrist for materialeindsamling og rapportskrivning har betydet, at rapporten dels er baseret på forfatternes egen viden samt gode råd og tips fra kolleger i ind- og udland. Rapporten er udarbejdet af videnskabelig assistent Marie Blomgren Jepsen og seniorforsker Rikke Skovgaard Nielsen.

PDF: https://sbi.dk/Pages/Ufrivillig-fraflytning-fra-udsatte-boligomraader.aspx.

Jensen, Tina Gudrun. Naboskab i multietniske boligområder. (2016) [PDF]

Jensen, Tina Gudrun. Naboskab i multietniske boligområder. København: Boligsocialnet, 2016.

Denne bog stiller skarpt på naboskab blandt beboere med forskellige etniske baggrunde, som lever i et såkaldt ’multietnisk boligområde’. ’Multietnisk’ er en betegnelse, som anvendes om boligområder, hvor andelen af beboere med etnisk minoritetsbaggrund overstiger 40 %.  Bogen henvender sig først og fremmest til forskellige praktikere på området, som for eksempel er beskæftiget inden for det boligsociale område, byplanlægning, arkitektur samt aktører på lokale og nationale politikområder.  Bogen er et resultat af et forskningsprojekt, der omhandler interetniske naboskabsrelationer. Projektet er en del af en forskningsalliance om ”social sammenhængskraft og etnisk diversitet”, som blev gennemført i 2010-2015.  Bogen beskæftiger sig med de sociale hverdagspraksisser, som beboere i multietniske boligområder deler, blandt andet som naboerne. Fokus ligger i den forbindelse især på sted, rum, hverdagsliv og sociale relationer. Hermed bidrager bogen med ny empirisk såvel som teoretisk viden om, hvad det indebærer at leve sammen i et multietnisk boligområde. Emnet fremhæves indledningsvist som et overset emne i nyere forskning og i den offentlige debat om indvandring og integration i byrum i Danmark.  Et af bogens hovedargumenter er, at livet i et multietnisk boligområde indebærer mindre drama end mange fremstillinger ofte peger på.  Bogen peger i stedet på, at denne slags boligområder omfatter en indre styrke og robusthed, fordi der er mange forskellige former for dagligdagskontakt mellem beboerne, hvor det at ’dele steder’ kan medvirke til at fremme relationer.

PDF: https://viden.sl.dk/media/8933/naboskab-i-multietniske-boligomraader.pdf

Jensen, Kristian Kriegbaum. ‘What Can and Cannot Be Willed: How Politicians Talk about National Identity and Immigrants’. (2014) [PDF]

Jensen, Kristian Kriegbaum. ‘What Can and Cannot Be Willed: How Politicians Talk about National Identity and Immigrants’. Nations and Nationalism, vol. 20, no. 3, Wiley-Blackwell, 2014.

The ethnic-civic framework remains widely used in nationalism research. However, in the context of European immigrant integration politics, where almost all ‘nation talk’ is occurring in civic and liberal registers, the framework has a hard time identifying how conceptions of national identity brought forth in political debate differ in their exclusionary potential. This leads some to the conclusion that national identity is losing explanatory power. Building on the insights of Oliver Zimmer, I argue that we may find a different picture if we treat cultural content and logic of boundary construction – two parameters conflated in the ethnic-civic framework – as two distinct analytical levels. The framework I propose focuses on an individual and collective dimension of logic of boundary construction that together constitute the inclusionary/exclusionary core of national identity. The framework is tested on the political debate on immigrant integration in Denmark and Norway in selected years. Indeed, the framework enables us to move beyond the widespread idea that Danish politicians subscribe to an ethnic conception of the nation, while Norwegian political thought is somewhere in between an ethnic and civic conception. The true difference is that Danish politicians, unlike their Norwegian counterparts, do not acknowledge the collective self-understanding as an object of political action.

doi:https://doi.org/10.1111/nana.12069.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/264773027_What_can_and_cannot_be_willed_How_politicians_talk_about_national_identity_and_immigrants

Dinesen, Peter Thisted, Malte Dahl, and Mikkel Schiøler. ‘When Are Legislators Responsive to Ethnic Minorities? Testing the Role of Electoral Incentives and Candidate Selection for Mitigating Ethnocentric Responsiveness’. (2021) [PDF]

Dinesen, Peter Thisted, Malte Dahl, and Mikkel Schiøler. ‘When Are Legislators Responsive to Ethnic Minorities? Testing the Role of Electoral Incentives and Candidate Selection for Mitigating Ethnocentric Responsiveness’. American Political Science Review, Cambridge University Press, 2021.

Previous studies have documented ethnic/racial bias in politicians’ constituency service, but less is known about the circumstances under which such ethnocentric responsiveness is curbed. We propose and test two hypotheses in this regard: the electoral incentives hypothesis, predicting that incentives for (re)election crowd out politicians’ potential biases, and the candidate selection hypothesis, stipulating that minority constituents can identify responsive legislators by using candidates’ partisan affiliation and stated policy preferences as heuristics. We test these hypotheses through a field experiment on the responsiveness of incumbent local politicians in Denmark (N = 2,395), varying ethnicity, gender, and intention to vote for the candidate in the upcoming election, merged with data on their electoral performance and their stated policy preferences from a voting advice application. We observe marked ethnocentric responsiveness and find no indication that electoral incentives mitigate this behavior. However, minority voters can use parties’ and individual candidates’ stances on immigration to identify responsive politicians.

doi:10.1017/S0003055420001070.

PDF: https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/when-are-legislators-responsive-to-ethnic-minorities-testing-the-role-of-electoral-incentives-and-candidate-selection-for-mitigating-ethnocentric-responsiveness/06D0BD53A0AA819DEADFC4A5F38B73FD.

Coming of Age in Exile: Health and Socio-Economic Inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies. (2020) [PDF]

Coming of Age in Exile: Health and Socio-Economic Inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies. NordForsk, 2020,

Coming of Age in Exile (CAGE) has been a multidisciplinary research project, funded by the Nordic Research Council (NordForsk) during 2015-2020, for more information see https://cage.ku.dk/. CAGE has been led by the Danish Research Centre for Migration, Ethnicity and Health (MESU) at the Department of Public Health at the University of Copenhagen and carried out in collaboration with researchers at the Migration Institute of Finland, Turku; the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS), Oslo; the University of South-Eastern Norway, University of Bergen, University of Gothenburg, and the Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm University/Karolinska Institutet. 

During the last fifty years, the number of people moving to the Nordic countries has increased. From the 1970s onwards, a large part of non-Nordic immigration has consisted of refugees and their families. Children below 18 years of age comprise a sizable proportion of refugee immigrants, i.e. 25-35% of the refugees in the Nordic countries, and about twice as many when children born in exile are also included. In welfare typologies, the Nordic countries are often considered as similar in terms of their welfare state policies, but there are also important differences between countries in terms of immigration policy and economic context. The Migration Integration Policy Index (MIPEX), a comparative policy analysis tool used by the European Union, has shown that during the period in which the CAGE study was conducted, Denmark ranked far behind the other Nordic countries, with more restrictive integration policies related to financial support, family reunification, and possibilities for naturalisation. Key economic factors also differ considerably between countries, with Sweden and Finland having had higher rates of youth unemployment during recent decades. The Nordic countries, with their excellent national registers, provide a unique arena for comparative studies of refugee children and youth in order to obtain an understanding of contextual factors in the reception countries for the integration of young refugees. 

The aim of the CAGE project has been to investigate inequalities in education, labour market participation, and health during the formative years in young refugees, and how they relate to national policies and other contextual factors. CAGE has used a mixed methods strategy built around a core of cross-country comparative quantitative register studies in national cohorts of refugees who were granted residency as children (0-17 years) during 1986-2005 in Denmark, Finland, Norway and Sweden, with follow-up until 2015. These quantitative register studies have been complimented with policy analyses and qualitative studies of key mechanisms involved in the development of these inequalities.

PDF: https://www.researchgate.net/profile/Ketil_Eide/publication/348357687_CAGE_Final_Report_2015-2020/links/5ffa113692851c13feffbbe2/CAGE-Final-Report-2015-2020.pdf.

Borevi, Karin, Kristian Kriegbaum Jensen, and Per Mouritsen. ‘The Civic Turn of Immigrant Integration Policies in the Scandinavian Welfare States’. (2017) [PDF]

Borevi, Karin, Kristian Kriegbaum Jensen, and Per Mouritsen. ‘The Civic Turn of Immigrant Integration Policies in the Scandinavian Welfare States’. Comparative Migration Studies, vol. 5, no. 1, Physica-Verlag, Dec. 2017.

This special issue addresses the question of how to understand the civic turn within immigrant integration in the West towards programs and instruments, public discourses and political intentions, which aim to condition, incentivize, and shape through socialization immigrants into ‘citizens’. Empirically, it focuses on the less studied Scandinavian cases of Sweden, Norway, and Denmark. In this introduction, we situate the contributions to this special issue within the overall debate on civic integration and convergence. We introduce the three cases, critically discuss the (liberal) convergence thesis and its descriptive and explanatory claims, and explain why studying the Scandinavian welfare states can further our understanding of the nature of the civic turn and its driving forces. Before concluding, we discuss whether civic integration policies actually work.

doi:10.1186/s40878-017-0052-4.

PDF: https://vbn.aau.dk/da/publications/the-civic-turn-of-immigrant-integration-policies-in-the-scandinav-2.

Bech-Danielsen, Claus, and Gunvor Christensen. Boligområder i bevægelse: Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum. (2017) [PDF]

Bech-Danielsen, Claus, and Gunvor Christensen. Boligområder i bevægelse: Fortællinger om fysiske og boligsociale indsatser i anledning af Landsbyggefondens 50 års jubilæum. Landsbyggefonden, 2017,

Landsbyggefonden fylder 50 år den 6. april 2017, og det har vi valgt at fejre med udgivelsen af denne bog, der sætter fokus på fondens aktiviteter indenfor renoveringer og boligsociale indsatser. Fonden varetager  også  mange  andre  opgaver.  Den har  til  opgave  at  administrere kommunernes grundkapitallån, opkræve bidrag på de udamortiserede lån,  sikre  de  elektroniske  indberetninger  af  sektorens  mange  regnskaber,  foretage  regnskabsanalyser,  udvikle  benchmarkværktøjer,  udarbejde  styringsrap-porter til styringsdialogerne i kommunerne, sikre løbende huslejeindberetninger, så staten hver måned kan beregne boligydelse og boligsikring, udarbejde statistikker og meget mere. Alt dette kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside. Alle disse opgaver er uhyre vigtige, og når vi i denne bog har valgt at fokusere på  renoveringer  og  boligsocialt  arbejde,  så  er  det,  fordi  disse  aktiviteter  har  en  direkte betydning for de enkelte beboeres hverdag, for byernes udvikling og for velfærdssamfundets  funktion. Der er almene boliger – familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger – over hele landet,  og  Landsbyggefondens  støtte  til  renoveringer  er  også  fordelt  over  hele landet. Alt fra afhjælpning af skimmelproblemer i ældre boliger, omdannelse af store montagebyggerier fra tresserne og til at omdanne treetagers blokke til rækkehuse i yderkommuner, hvor affolkning har reduceret behovet for boliger. Landbyggefonden sikrer også boligsociale indsatser i udsatte områder som fx. lektiecafeer,  fritidsjob  til  de  unge  mennesker  m.v.  Det  drejer  sig  om  mange  hundrede aktiviteter i mere end hundrede boligområder. Når  man  skal  skrive  en  bog  om  et  så  stort  område,  så  er  man  nødt  til  at  prioritere og belyse generelle udviklingstræk med konkrete eksempler, som kan give  et  dækkende  billede.  Det  kræver  indsigt  og  overblik  over  emnet,  og  derfor  har Landsbyggefonden bedt to af de mest indsigtsfulde forskere på feltet om at skrive jubilæumsbogen for fonden, nemlig Gunvor Christensen, der er sociolog, og  Claus  Bech-Danielsen,  der  er  arkitekt  og  professor  ved  Statens  Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

PDF: https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/2017-boligomraader-i-bevaegelse/.

Sigurbergsson, Gudbjartur Ingi, and Leon Derczynski. ‘Offensive Language and Hate Speech Detection for Danish’. (2020) [PDF]

Sigurbergsson, Gudbjartur Ingi, and Leon Derczynski. ‘Offensive Language and Hate Speech Detection for Danish’. Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, Marseille, France: European Language Resources Association, 2020, pp. 3498–3508.

The presence of offensive language on social media platforms and the implications this poses is becoming a major concern in modern society. Given the enormous amount of content created every day, automatic methods are required to detect and deal with this type of content. Until now, most of the research has focused on solving the problem for the English language, while the problem is multilingual. We construct a Danish dataset DKhate containing user-generated comments from various social media platforms, and to our knowledge, the first of its kind, annotated for various types and target of offensive language. We develop four automatic classification systems, each designed to work for both the English and the Danish language. In the detection of offensive language in English, the best performing system achieves a macro averaged F1-score of 0.74, and the best performing system for Danish achieves a macro averaged F1-score of 0.70. In the detection of whether or not an offensive post is targeted, the best performing system for English achieves a macro averaged F1-score of 0.62, while the best performing system for Danish achieves a macro averaged F1-score of 0.73. Finally, in the detection of the target type in a targeted offensive post, the best performing system for English achieves a macro averaged F1-score of 0.56, and the best performing system for Danish achieves a macro averaged F1-score of 0.63. Our work for both the English and the Danish language captures the type and targets of offensive language, and present automatic methods for detecting different kinds of offensive language such as hate speech and cyberbullying.

PDF: https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.430.

Whitmire, Ethelene. ‘Landscapes of the African American Diaspora in Denmark’. (2019) [PDF]

Whitmire, Ethelene. ‘Landscapes of the African American Diaspora in Denmark’. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, vol. 8, no. 2, 2, Dec. 2019, pp. 84–91.

This imaginary exhibition is based on the archive of items collected to write the book manuscript for Searching for Utopia: African Americans in 20th Century Denmark. Professor Ethelene Whitmire used the method of curatorial dreaming to design this exhibition and was influenced by African American expatriate Walter Williams’s landscape paintings that reflect the themes in the book.

doi:10.7146/ntik.v7i2.118483.

PDF: https://tidsskrift.dk/ntik/article/view/118483.

Wagner, Thorsten. ‘Jøder og andre danskere. Den nyere antisemitismeforskning og dens implikationer for dansk historieskrivning: en forskningsoversigt’. (2001) [PDF]

Wagner, Thorsten. ‘Jøder og andre danskere. Den nyere antisemitismeforskning og dens implikationer for dansk historieskrivning: en forskningsoversigt’. Nordisk judaistik/Scandinavian Jewish Studies, vol. 22, no. 2, 2, Sept. 2001, pp. 157–192.

Due to the national narrative of successful integration of Danish Jews and their heroic rescue from Nazi persecution, a critical investigation of the relationship between Jews and Non-Jews in 19th and 20th century Danish society has been neglected until recently. The article discusses recent developments in the field of antisemitism as well as a new appreciation of the cultural dimension of anti-Jewish stereotyping have been instrumental in a new understanding of anti-semitism. Together with a growing awareness of the interrelationship between the construction of the nation and the politics of exclusion, these trends have created new grounds for historical research. It is argued that this new generation of research also calls for a rewriting of Danish history “from the margins”: The liberal democratic political culture that informed the formation of the Danish nation state did not do without exclusionist practices-on the contrary, it implied a rejection of cultural or ethnic heterogeneity. Instead of exonerating Danish antisemitism by self-serving comparisons, a fresh view on Danish-Jewish relations in modern times promises new insights into the development of Danish national identity, oscillating between inclusion and exclusion.

doi:10.30752/nj.69586.

PDF: https://journal.fi/nj/article/view/69586.

Sparre, Sara Lei. ‘(U)synlighed og den muslimske anden: Narrativer om flugt og religiøs identitet blandt irakiske kristne i Danmark’. (2016) [PDF]

Sparre, Sara Lei. ‘(U)synlighed og den muslimske anden: Narrativer om flugt og religiøs identitet blandt irakiske kristne i Danmark’. Tidsskrift for Islamforskning, vol. 10, no. 1, 1, Nov. 2016, pp. 252–267.

Denne artikel belyser religiøs identitet og muslimske-kristne relationer blandt irakiske kristne i Danmark. I de irakiske kristnes narrativer om flugt og mødet med Danmark er der en konstant svingning mellem dels opnåelse af tryghed, lige rettigheder og religiøs frihed og dels minorisering pga. oplevelser af at blive gjort usynlige som kristne og synlige som muslimer. Jeg argumenterer for, at de irakiske kristne fortolker og navigerer i disse oplevelser af minorisering og (u)synlighed ved at genskrive deres narrativer om flugt og forfølgelse og således også forholdet til den muslimske anden

This article highlights religious identity and Muslim-Christian relations among Iraqi Christians in Denmark. In the narratives of Iraqi Christians about flight and the encounter with Denmark there is a constant swing between the attainment of security, equal rights and religious freedom on the one hand and the minoritization that results from experiences of being made invisible as Christians and visible as Muslims on the other hand. I argue that Iraqi Christians interpret and navigate these experiences of minoritization and (in)visibility by rewriting their narratives about flight and persecution, and thus also the relationship with the Muslim other.

doi:10.7146/tifo.v10i1.24884.

PDF: https://tifoislam.dk/article/view/24884.

Rydgren, Jens. ‘Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The Case of Denmark’. (2004) [PDF]

Rydgren, Jens. ‘Explaining the Emergence of Radical Right-Wing Populist Parties: The Case of Denmark’. West European Politics, vol. 27, no. 3, Routledge, May 2004, pp. 474–502.

This article aims to explain the emergence of the Danish People’s Party, a radical right-wing populist party, by using a model combining political opportunity structures and the diffusion of new master frames. The article shows that because of dealignment and realignment processes – as well as the politicisation of the immigration issue – niches were created on the electoral arena. The Danish People’s Party was able to mine these niches by adopting a master frame combining ethno-pluralist xenophobia and anti-political establishment populism, which had proved itself successful elsewhere in Western Europe (originally in France in the mid-1980s). In this process of adaptation, a far right circle of intellectuals, the Danish Association, played a key role as mediator. 

doi:10.1080/0140238042000228103.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/236803141_Radical_Right-wing_Populism_in_Denmark_and_Sweden_Explaining_Party_System_Change_and_Stability.

 

Rasmussen, Kim Su, and Eli Park Sorensen. ‘Minor Subjects/Minor Literature: Maja Lee Langvads Find Holger Danske and the Search for Danishness’. (2011) [PDF]

Rasmussen, Kim Su, and Eli Park Sorensen. ‘Minor Subjects/Minor Literature: Maja Lee Langvads Find Holger Danske and the Search for Danishness’. 비교문학 Journal of Korean Adoption Studies, vol. 54, 한국비교문학회, 2011, pp. 225–249.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/339570857_Minor_Subjects_Minor_Literature_Maja_Lee_Langvad%27s_Find_Holger_Danske_and_the_Search_for_Danishness. https://www.researchgate.net/publication/339570857_Minor_Subjects_Minor_Literature_Maja_Lee_Langvad%27s_Find_Holger_Danske_and_the_Search_for_Danishness.

Kim-Larsen, Mette A. E. ‘Danish Milk’. (2018) [PDF]

Kim-Larsen, Mette A. E. ‘Danish Milk’. Adoption & Culture, vol. 6, no. 2, Ohio State University Press, 2018, pp. 353–363.

Drinking milk cites white and Danish and thus frames the lactose-tolerant subject with firstness. This is grounded in a discourse of unilinear evolutionary progression that constructs the lactose-tolerant body as a metaphor for the Danish nation-state and makes lactose-intolerant adoptee bodies an external threat.

doi:10.26818/adoptionculture.6.2.0353.

PDF: https://www.jstor.org/stable/10.26818/adoptionculture.6.2.0353.

Ivenäs, Sabina. ‘White Like Me: Whiteness in Scandinavian Transnational Adoption Literature’. (2017) [PDF]

Ivenäs, Sabina. ‘White Like Me: Whiteness in Scandinavian Transnational Adoption Literature’. Scandinavian Studies, vol. 89, no. 2, [Society for the Advancement of Scandinavian Study, University of Illinois Press], 2017, pp. 240–265.

From introduction:  This paper problematizes the concept of whiteness by applying it in the context of the Scandinavian transnational/transracial adoptee. What is unique about the Scandinavian transracial adoptee is that theyalmost exclusively grow up and live in white segregated middle- class environments  (Hübinette  2007).  Nevertheless,  Scandinavian  trans-racial  adoptees  blend  in  seamlessly  with  white  Scandinavian  society  in  terms  of  language,  culture,  and  behavior.  at  the  same  time,  in  contrast to transracial adoptees in more diverse countries such as the such as the United  States,  Canada,  France,  Australia,  and  the  Netherlands,  the  Scandinavian transracial adoptee non-white body becomes extremely concrete (Hübinette 2007, 117). In this paper, which conducts a critical reading of Scandinavian transnational adoption autofiction, I consider how Scandinavian transracial adoptees negotiate the fact that they, as non-white  individuals  are  raised  in,  and  thereby  indoctrinated  into,  the whiteness norm. In line with Dyer’s perspective on how whiteness is studied within white Western culture, this paper sets out to explore how self-representation of whiteness is depicted in Scandinavian trans-national adoptee autofiction. How do the Scandinavian transnational/transracial adoptees represent themselves as white in literary texts?

doi:10.5406/scanstud.89.2.0240.

PDF: https://www.jstor.org/stable/10.5406/scanstud.89.2.0240.

Enstad, Johannes Due. Antisemitic Violence in Europe, 2005-2015. Exposure and Perpetrators in France, UK, Germany, Sweden, Denmark and Russia. (2017) [PDF]

Enstad, Johannes Due. Antisemitic Violence in Europe, 2005-2015. Exposure and Perpetrators in France, UK, Germany, Sweden, Denmark and Russia. Center for Studies of the Holocaust and Religious Minorities and Center for Research on Extremism (C-REX), University of Oslo, 2017.

How often do incidents of antisemitic violence occur in contemporary Europe, and what trends are showing? How exposed are Jewish populations in different countries? Who commits these crimes? We need to answer such questions as precisely as possible in order to effectively combat and prevent antisemitism in general and violent antisemitism in particular, but we lack the knowledge to do so because systematic studies of the subject are few and far between. As a step towards filling this research gap, the current report presents some tentative findings about violent antisemitism in a sample of European countries and proposes directions for further research.  Combining incident data based on police reporting with a 2012 survey on antisemitism carried out by the European Union’s Fundamental Rights Agency (FRA), this report tentatively compares the levels of antisemitic violence in different countries. The seven-country sample contains comparable data for France, UK, Germany and Sweden only. Among these countries, Jews’ exposure to antisemitic violence appears to have been highest in France, lower in Sweden and Germany, and lowest in the United Kingdom.  Figures for Norway, Denmark and Russia are not directly comparable because of differing data sources. However, Russia clearly stands out with a very low number of incidents considering Russia’s relatively large Jewish population. Russia is also the only case in which there is little to indicate that Jews avoid displaying their identity in public.  Available data on perpetrators suggest that individuals of Muslim background stand out among perpetrators of antisemitic violence in Western Europe, but not in Russia, where right-wing extremist offenders dominate. Attitude surveys corroborate this picture in so far as antisemitic attitudes are far more widespread among Muslims than among the general population in Western Europe.  The findings presented here are tentative. More and better data as well as more research are needed in order to form a more accurate picture of the nature and causes of antisemitic violence, a prerequisite for determining relevant countermeasures.

PDF: https://www.duo.uio.no/handle/10852/55776.

Bundsgaard, Mads Tobias. ‘Vilje og antisemitisme i Lykke-Per’. (2015) [PDF]

Bundsgaard, Mads Tobias. ‘Vilje og antisemitisme i Lykke-Per’. Rambam. Tidsskrift for jødisk kultur og forskning, vol. 24, no. 1, 1, 2015.

Antisemitism in Lucky Per This article examines Henrik Pontoppidan’s novel Lucky Per (Danish: Lykke-Per) by bringing two perspectives into focus: a Jewish and an anti-Semitic. The article begins with a count of all the animal characteristics that are used to describe the characters in the novel. The count makes it clear, that Jews and non-Jews are equally described as possessing these animal characteristics. The argument that the author is anti-Semite biased is in this way disproved. Further, the article documents the anti-Semitism that is present in the time-span of the novel (1864-1905) in Copenhagen and in Berlin. That is, the raw, the mild and the structural anti-Semitism. The novel is seen as a well-informed portrayal of the period. The clerical family of Sidenius and the secular Jewish family of Salomon are the main foci of the analysis; especially the son Per Sidenius (Lucky Per) and the daughter Jakobe. The anti-Semitism, as it is described in the novel, is compared to historical literature throughout the article. In relation to the time of publication of the novel, the article accepts the general racial attitudes of the population, and the progress of the Jewish character Jakobe is interpreted as a Nietzschean act of will. The article ends by concluding that the author of the novel wants to prove that, in spite of everything, a Jewish woman is capable of forcing her way through an anti-Semitic society.

https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/26932.

PDF: https://tidsskrift.dk/rambam/article/view/26932.

Jensen, Sune Qvotrup. ‘Kritik af dansk racismeforskning – og kritik af kritikken. Review-essay i anledning af Henning Bech og Mehmet Ümit Necef: Er Danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer’ (2014) [PDF]

Jensen, Sune Qvotrup. ‘Kritik af dansk racismeforskning – og kritik af kritikken. Review-essay i anledning af Henning Bech og Mehmet Ümit Necef: Er Danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer’. Dansk Sociologi, vol. 25, no. 1, 1, 2014, pp. 103–110. rauli.cbs.dk,

doi:10.22439/dansoc.v25i1.4844.

PDF: https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/4844.

Weiss, Holger. ‘The Danish Gold Coast as a Multinational and Entangled Space, c. 1700–1850’. (2013) [PDF]

Weiss, Holger. ‘The Danish Gold Coast as a Multinational and Entangled Space, c. 1700–1850’. Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity, 2013, 243–260,

This chapter gives an outline of the intertwined multiple cultural and social dynamics in the Danish enclaves and their hinterlands on the Gold Coast (Ghana) during the eighteenth and early nineteenth centuries. Similar to the other European ports of exchange, the Danish forts had been built next to African settlements. The interaction between the Europeans and the Africans had created a multicultural and transnational space where expressions of early modern proto-globalisation intermingled with local cultures of particular societies. Apart from discussing the multinational composition of the Danish personnel, the chapter highlights the African and Euro-African spaces at Danish Accra, focusing on how foreign cultural artefacts and ideas were combined with local ones.

doi:10.1007/978-1-4614-6202-6_14.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/288985106_The_Danish_Gold_Coast_as_a_Multinational_and_Entangled_Space_c_1700-1850.

Lunde, Arne, and Anna Westerstahl Stenport. ‘Helga Crane’s Copenhagen: Denmark, Colonialism, and Transnational Identity in Nella Larsen’s “Quicksand”’. (2008) [PDF]

Lunde, Arne, and Anna Westerstahl Stenport. ‘Helga Crane’s Copenhagen: Denmark, Colonialism, and Transnational Identity in Nella Larsen’s “Quicksand”’. Comparative Literature, vol. 60, no. 3, [Duke University Press, University of Oregon], 2008, pp. 228–243.

PDF: https://www.jstor.org/stable/40279414.

Ipsen, Pernille. ‘“The Christened Mulatresses”: Euro-African Families in a Slave-Trading Town’. (2013) [PDF]

Ipsen, Pernille. ‘“The Christened Mulatresses”: Euro-African Families in a Slave-Trading Town’. The William and Mary Quarterly, vol. 70, no. 2, Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2013, pp. 371–398.

In the 1760s “Mulatresse Lene” was cassaret (married) to Danish interim governor and slave trader Frantz Joachim Kühberg in Osu on the Gold Coast. The local history of Ga-Danish families such as hers in Osu illustrates how Euro-African women on the West African coast could benefit from marrying European slave traders and could use these marriages to expand their room for maneuver in the coastal society. By marrying European men, christening their children, and sending them to the church school at the Danish fort, Euro-African women claimed a powerful intermediary position in the racialized social hierarchy of the Atlantic slave trade, and as they did so they helped reproduce this same racial hierarchy. Yet Euro-African families were not just taking advantage of their position to widen their opportunities; they were also using it as a means of protection in a violent and stressful slave-trading environment. At the height of the slave trade in the second half of the eighteenth century, Africans participating in the slave trade—even elite Euro-Africans such as Kühberg and her family—were under pressure to protect themselves and their families from being sold across the Atlantic.

doi:10.5309/willmaryquar.70.2.0371.

PDF: https://www.jstor.org/stable/10.5309/willmaryquar.70.2.0371.

Ipsen, Pernille. ‘“Plant Ikke Upas-Træet Om Vor Bolig”: Colonial Haunting, Race, and Interracial Marriage in Hans Christian Andersen’s Mulatten (1840)’. (2016) [PDF]

Ipsen, Pernille. ‘“Plant Ikke Upas-Træet Om Vor Bolig”: Colonial Haunting, Race, and Interracial Marriage in Hans Christian Andersen’s Mulatten (1840)’. Scandinavian Studies, vol. 88, no. 2, Society for the Advancement of Scandinavian Study, University of Illinois Press, 2016, pp. 129–158.

doi:10.5406/scanstud.88.2.0129.

PDF: https://www.jstor.org/stable/10.5406/scanstud.88.2.0129.