Rud, Søren, and Søren Ivarsson, eds., Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie. (2021)

Rud, Søren, and Søren Ivarsson, eds., Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2021)

Danmarks fortid som kolonimagt og slavenation er mere aktuel end nogensinde. Det globale opgør med racisme og kontroversielle symboler fra kolonihistorien har bredt sig til Danmark, hvor politiske aktivister malede ”DECOLONIZE” på statuer af grønlandsmissionæren Hans Egede både i Nuuk og København, og kunstgruppen Anonyme Billedkunstnere smed ”slavekongen” Frederik V’s buste i Københavns havn.  Mens aktivisterne og mange indbyggere i tidligere danske kolonier anser Danmarks fortid som arnestedet for nutidens racediskrimination opfatter andre postyret som en selvpinerisk og proportionsløs dyrkelse af Danmarks fortidssynder. Ikke mindst derfor er det vigtigt, at forskere forholder sig kritisk til dansk kolonihistorie og kvalificerer fortidens rolle i aktuelle diskussioner om Danmarks kolonihistorie.  I Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie præsenterer ni forskere udvalgte postkoloniale og globalhistoriske strømninger. Hver især tager de udgangspunkt i konkrete eksempler fra enten Dansk Vestindien, Grønland, Indien, Island, København, Sápmi eller Siam. Bogen åbner nye perspektiver på Danmarks fortidige engagement i verden, som trænger sig på i aktuelle debatter om eksempelvis identitetspolitik, rigsfællesskab og racisme.

Indholdsfortegnelse 

søren rud Introduktion Postkoloniale og globale perspektiver på dansk kolonihistorie 

niels brimnes Offer, subjekt, aktør Refleksioner over de koloniseredes position i nyere analyser af dansk kolonihistorie 

johan heinsen Stemme og flugt Tvangsgeografier i koloni og metropol 

kristoffer edelgaard christensen At sammenligne metropol og koloni Problematiseringen af ’despotisk magt’ i Danmark og Vestindien i 1700-tallets sidste årtier 

simon mølholm olesen Kolonial styring i Sydgrønlands Inspektorat, 1782-95 Institutioner, selvledelse og modstand 

kirsten thisted ’En lille Smule til Gavn for Grønland’ Intime relationer og følelser mellem Danmark og Grønland 

mathias danbolt Grænsen går her Metodisk nationalisme og omfordeling af ansvar i historieskrivningen om koloniseringen af Sápmi 

ann-sofie n. gremaud Festtid, krisetid og kolonitid Fortællinger om islandsk selvstændighed 

gunvor simonsen Racisme, slaveri og marked Afrikanere i 1700-tallets København 

søren ivarsson Gendarmer, dokumenter og papirstaten Danske officerer i semikoloniale Siam

https://unipress.dk/udgivelser/g/globale-og-postkoloniale-perspektiver-p%C3%A5-dansk-kolonihistorie/