Herby, Jonas, and Ulrik Haagen Nielsen. Omfanget Af Forskelsbehandling Af Nydanskere: Et Felteksperiment På Lejeboligmarkedet. (2015) [PDF]

Herby, Jonas, and Ulrik Haagen Nielsen. Omfanget Af Forskelsbehandling Af Nydanskere: Et Felteksperiment På Lejeboligmarkedet. Holte: Ankestyrelsen, 3 Nov. 2015,

Boligsøgende med mellemøstligt klingende navne skal i snit søge om 27 % flere boliger end boligsøgende med et danskklingende navn for at have ligeså gode chancer for at få tilbudt en lejebolig eller en fremvisning. Det vil sige, at når en boligsøgende med et danskklingende navn har sendt 4 ansøgninger, skal en boligsøgende med et mellemøstligt klingende navn søge om 5 boliger for at have lige så gode muligheder for at se eller få den tilbudt.

PDF: https://ast.dk/filer/ankestyrelsen-generelt/antidiskriminationsenheden/rapport-om-etnisk-diskrimination-pa-boligmarkedet.pdf.