Necef, Mehmet Ümit, and Torben Bech Dyrberg. Multikulturalismens fælder: Mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik. (2016)

Necef, Mehmet Ümit, and Torben Bech Dyrberg. Multikulturalismens fælder: Mørklægning og moralisme i medier, forskning og politik. Samfundslitteratur, 2016.

Opgør med en multikulturalistisk debatkultur, hvor politisk korrekthed og moralisering fortrænger politisk uenighed, og hvor bortforklaring af problemer står i vejen for skabelsen af rammer for, hvordan folk med forskellige og konfliktende værdier kan leve sammen.

Indhold:

Indledning

Kritiske fortolkninger af multikulturalisme og antiracisme  9

TORBEN BECH DYRBERG OG MEHMET ÜMIT NECEF

FØRSTE DEL KULTURRELATIVISME OG MULTIKULTURALISME SOM VENSTREFLØJSFANTASIER OG FORSKERIDEOLOGIER  37

Kapitel 1: Svensk mångfaldspolitik et studie i opportunisme 39

GÖRAN ADAMSON

Kapitel 2: Asymmetrisk kulturrelativisme om antropologiens kritiske potentiale 63

KATJA KVAALE

Kapitel 3: Indvandrerne, indvandrervennerne og det nye politiske venstre 89

TORBEN RUGBERG RASMUSSEN

ANDEN DEL ANTIRACISME SOM STIGMATISERING OG MORALISERINGENAF DEN POLITISKE DEBAT 111

Kapitel 4: Islamofobiske problemer om hvordan diskursen om islamofobi ekskluderer muslimer fra det demokratiske fællesskab 113

AJE CARLBOM

Kapitel 5: Er indvandrere racister? 131

JENS-MARTIN ERIKSEN

Kapitel 6: Tolerance og tonerance truslen mod det oplyste tolerancebegreb 147

FREDERIK STJERNFELT

Kapitel 7: Venstrefløjens selektive og moraliserende tolerance 165

TORBEN BECH DYRBERG

TREDJE DEL FORDOMME OG FJENDEBILLEDER SOM MODSTYKKE TIL DIALOG 187

Kapitel 8: Styres forskningen af frygten for at blive kaldt racist? praksisnære overvejelser 189

HENRIETTE FREES ESHOLDT

Kapitel 9: Gode intentioner? om politisk korrekthed, magt og social udsathed blandt de Andre 207

PERNILLA OUIS

Kapitel 10: Er danske værdier bedre end muslimske indvandreres ? et første forsøg 227

HENNING BECH

FJERDE DEL KULTUR SOM AUTENTICITET ELLER TILSLØRING 243

Kapitel 11: Æresrelateret vold som kulturaliserende diskurs? kritik af en udbredt forskningstilgang 245

YVONNE MØRCK, SOFIE DANNESKIOLD-SAMSØE OG BO WAGNER SØRENSEN

Kapitel 12: Eventyret om Vollsmose og den multikulturelle illusion 273

HELLE LYKKE NIELSEN

Kapitel 13: Yahya Hassans brøde 299

MEHMET ÜMIT NECEF

https://samfundslitteratur.dk/bog/multikulturalismens-f%C3%A6lder