Togeby, Lise. Grønlændere i Danmark – en overset minoritet. (2002) [PDF]

Togeby, Lise. Grønlændere i Danmark – en overset minoritet. Aarhus Universitetsforlag, 2002,

Til trods for den voksende interesse for de etniske minoriteters økonomiske, sociale og politiske forhold i Danmark, har vi stort set ingen viden om de grønlændere, der er bosat i Danmark. Forklaringen er naturligvis, at grønlændere er danske statsborgere og derfor ikke er genstand for nogen særskilt registrering.  Formålet med denne bog er at fremskaffe noget af den viden, vi hidtil har manglet. Konkret undersøger bogen om der til grønlændernes formelle statsborgerskab svarer et faktisk medborgerskab i det danske samfund.

PDF: https://unipress.dk/media/14493/87-7934-799-1_gr_nlaendere_i_danmark.pdf

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A24033562