Albrekt Larsen, Christian. ‘Fordomme over for etniske minoriteter i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA’. (2012) [PDF]

Albrekt Larsen, Christian. ‘Fordomme over for etniske minoriteter i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA’. Politica, vol. 44, no. 4, Jan. 2012, pp. 488–504.

Artiklen sammenligninger, hvorledes majoritetsbefolkningen i Danmark, Sverige, Storbritannien og USA opfatter etniske minoriteter. I USA har en lang forsk- ningstradition afdækket, hvorledes hvide amerikanere har fordomme over for afroamerikanere. Artiklen beskriver, hvorvidt danskerne, svenskerne og briterne har udviklet de samme slags fordomme om ikke-vestlige indvandrere. Det gøres ved hjælp af et unikt datamateriale, hvor amerikanske spørgsmål fra General Social Survey er blevet repliceret i de tre lande. Sammenligningen viser, at danskernes, svenskernes og briternes opfattelse af ikke-vestlige indvandrere ikke er mere positiv end amerikanernes opfattelse af afroamerikanerne. Det leder til en konklusion om, at hverken politiske forsøg på at afpolitisere det etniske spørgsmål eller tilstedeværelsen af samhørighedsskabende universelle velfærdsstater har formået at afværge en negativ opfattelse af socialt udsatte etniske minoriteter.

PDF: https://tidsskrift.dk/politica/article/view/69959

doi:10.7146/politica.v44i4.69959.