Buchardt, Mette. ‘Krisen set fra Klasserummet: Jyllandsposten-sagen og skolens produktion af “muslimskhed”’. (2011)

Buchardt, Mette. ‘Krisen set fra Klasserummet: Jyllandsposten-sagen og skolens produktion af “muslimskhed”’. En krise fra 2 vinkler : en samfundsvidenskabelig forskningsudstilling om Muhammed/Jyllandsposten-sagen, Ed. Tina Buchtrup Pipa, Kbh.: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice, 2011.

Katalog over udstilling med 22 satiriske tegninger og 7 citater der omhandler krisen med Muhammed-tegningerne og Jyllands-posten. Udstillingen ser på krisen udfra 2 fagdiscipliner: antropologisk og samfundsvdienskabeligt. Ved at sammensætte to forskellige forskningsprojekter om det samme emne, forsøges der at give læseren og betragteren nye og flere vinkler på krisen.

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28849117.