Schmidt, Garbi. Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010. (2015)

Schmidt, Garbi. Nørrebros indvandringshistorie 1885-2010. MuseumTuscelanum, 2015.

Etnisk mangfoldighed er i dag en tydelig dimension af Nørrebro, men er indvandring til kvarteret et nyt fænomen, eller har indvandring fra tidligt i historien bidraget til Nørrebros liv, udvikling og fortælling?

Denne bog beskriver Nørrebros indvandringshistorie, fra svenske tjenestepiger og russisk-jødiske flygtninge over tyske krigsflygtninge og tyrkiske og pakistanske gæstearbejdere til nutiden, hvor Nørrebro både fejres og fordømmes som Københavns indvandrerkvarter. Hvilke roller har indvandrere spillet i kvarteret igennem tiden? Hvem var de, både som grupper og individer? Hvordan spillede indvandring sammen med den fortælling om Nørrebro, som er blevet udviklet og genskabt over tid: byens urolige hjørne, præget af arbejderklasse, fattigdom og aktivisme? I hvilke perioder har indvandrerne været synlige, og i hvilke perioder er de knapt blevet bemærket – selvom de har været der? Og hvordan har sådanne forandringer spillet sammen med byens rum, bystyrets politik og den danske nationalstats håndtering af indvandring over tid?

Nørrebros indvandringshistorie 1885–2010 er en bog om, hvordan indvandring har formet et kvarter, en by – og et land.

https://www.academicbooks.dk/da/content/n%C3%B8rrebros-indvandringshistorie-1885-2010