Hussain, Mustafa, Ferruh Yılmaz, and Tim O’Connor. Medierne, minoriteterne og majoriteten: en undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark. (1997) [PDF]

Hussain, Mustafa, Ferruh Yilmaz, and Tim O’Connor. Medierne, minoriteterne og majoriteten: en undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark. København: Nævnet for etnisk ligestilling, 1997.

Undersøgelse af hvordan etniske mindretal behandles og dækkes af TV, radio, dagblade og ugepressen.

PDF: http://www.tulane.edu/~fyilmaz/book.pdf. http://www.tulane.edu/~fyilmaz/book.pdf.