Danbolt, Mathias, and Lene Myong. ‘Det her skal alle da opleve: Racial transformation som erkendelsesproces og mangfoldighedsværktøj i dansk anti-racistisk performance’. (2018) [PDF]

Danbolt, Mathias, and Lene Myong. ‘Det her skal alle da opleve: Racial transformation som erkendelsesproces og mangfoldighedsværktøj i dansk anti-racistisk performance’. Peripeti, no. 29/30, 2018.

Hvordan bliver racialisering og racisme fremstillet og forstået i anti-racistisk performance i Danmark? Denne artikel nærmer sig dette spørgsmål gennem en analyse af det selverklærede “anti- racistiske” performanceprojekt Med andre øjne (herefter MAØ), som blev initieret af skuespiller og projektleder Morten Nielsen i 2011 og som var virksomt frem til foråret 2018.

PDF: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/download/109631/158977.