Thisted, Kirsten. ‘Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar’. (2008) [PDF]

Thisted, Kirsten. ‘Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar’. Tranquebar Initiativets Skriftserie, vol. 2, 2008, p. 55.

Artiklen fokuserer på  Sophie  Petersens Danmarks  gamle Tropekolonier, 1946: Et værk som spidsformulerer fortællingen om Danmark som et gennemført humanistisk og retfærdighedshung-rende lilleputland, der ironisk nok ofrer sine stormagts-potentialer netop for retfærdighedens skyld, men af den grund vinder så meget desto større ære på det etiske og moralske plan. Fortællingen lader til først at finde sin færdige formulering efter salget af den sidste tropekoloni, måske som en form for forklaring og kompensation  herpå,  men  får  samtidig  en  afgørende  rolle  i  Danmarks legitimering af kravet på (hele) Grønland, ligesom fortællingen i 1940-erne  og  50 erne  får  yderligere  relevans  i  forbindelse  med Anden  Verdenskrig  og  den  efterfølgende  afkolonisering. 

Sophie Petersens værk blev modtaget med begejstring både af anmeldere og  læsere  og  er  citeret  igen  og  igen,  ikke  blot  i  de  følgende  år, blandt andet i et værk som Vore gamle Tropekolonier (Brøndsted red.,  1952-53),  men  også  i  nutiden,  hvor  den  ideale  nationale fortælling  fortsat  skriver  sig  igennem,  selv  i  tilfælde  hvor  den eksplicitte  hensigt  ellers  har  været  at  kreere  en  modfortælling. Fænomenet søges forklaret ud fra teorier om nation, erindring og fortælling,  ligesom  det  diskuteres,  hvorvidt  en  fortsat  interesse i  de  tidligere  kolonier  alene  skal  ses  som  udslag  af  en  ”postkolonial  melankoli”,  som  reaktion  mod  globalisering,  migration  og ændrede geopolitiske og racemæssige magtbalancer, eller om der måske (også) kan være tale om en mere positiv bestræbelse på udsyn og møder over grænser.

PDF: https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/Editor/natmus/forskning/dokumenter/Tranquebar/Skriftserie/Tranquebar_Initiativets_Skriftserie_nr_02_2008.pdf.

Jørgensen, Helle. ‘Heritage Tourism in Tranquebar: Colonial Nostalgia or Postcolonial Encounter?’ (2013)

Jørgensen, Helle. ‘Heritage Tourism in Tranquebar: Colonial Nostalgia or Postcolonial Encounter?’ Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity, Eds. Magdalena Naum and Jonas M. Nordin, 2013, 69–86.

Heritage tourism in a postcolonial context is often discussed as a practice of colonial nostalgia, or even neocolonialism. Yet the case of Tranquebar shows that a postcolonial interest in heritage may also promote dialogue and a more reflected reengagement with colonial history in the postcolonial present. The South Indian town of Tranquebar was a Danish trading colony in 1620–1845. This period plays a major role in the current development of Tranquebar, which has been declared the so-called heritage town to attract tourists. As the well-preserved townscape is being promoted as a material expression of Indo-Danish colonial history, it is increasingly drawn into question what this history means in a Danish as well as in an Indian perspective. This causes negotiations of the colonial history at several levels. In the encounter with the town and its residents, tourists have occasion to reflect on the meanings and the nature of the Danish colonial engagements with India and other parts of the world. Equally, Danish and Indian agents in the development of Tranquebar as a heritage town enter into a dialogue not only on the colonial past and its meanings, but also on the postcolonial present. Although the relations between India and the various European colonial powers of the past are far from uncontroversial, in the case of Tranquebar a mutual narrative strategy on the colonial Indo-Danish past is that of anti-conquest, a history which makes a mutual reengagement possible.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-6202-6_5