Kleemann-Andersen, Camilla. Plastikblomster Og Tungeløse Grønlændere (2020) [PDF]

Kleemann-Andersen, Camilla. Plastikblomster Og Tungeløse Grønlændere. MA Thesis. University of Greenland. 2020

The language debate in Greenland has been a hot topic in the Greenlandic community for many years. Many research projects have been conducted on this topic from various aspects of scientific fields. The debate has often evolved into a heated debate revolving around issues such as identity and ethnicity. Towards the process of Greenland autonomy, the language plays an important role in the debates. In this thesis the debate is examined based on Sarah Ahmed’s affective theory. Using Norman Faircloughs critical discourse analysis this thesis studies the feelings involved in the debate and what the causes are of these emotions. Being in a state of postcoloniality, Greenland has faced a variety of challenges attached to being a former colony. Asymmetrical relations of power are some forces not to be underestimated. Feelings of shame, hatred, anger and love are among the emotions that can be traced in the Greenlandic language debate. Emotions have been invested in the Greenlandic language which positions the language with a high affection value and is seen as a crucial part of the Greenlandic identity. These things sum up a very lively debate on the language. In the name of love for the language, inclusion and exclusion negotiations are observable in the public debates.

PDF: https://www.academia.edu/43233576/Plastikblomster_og_tungel%C3%B8se_gr%C3%B8nl%C3%A6ndere.

Høiris, Ole, Ole Marquardt, and Gitte Adler Reimer, editors. Grønlændernes syn på Danmark: historiske, kulturelle og sproglige perspektiver. (2019)

Høiris, Ole, Ole Marquardt, and Gitte Adler Reimer, editors. Grønlændernes syn på Danmark: historiske, kulturelle og sproglige perspektiver. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2019.

De første møder mellem skandinaver og grønlandske inuitter fandt sted i det sydvestlige Grønland omkring år 1300. Samtlige beretninger fra dengang og de næste par århundreder er nedskrevet af europæere og siger derfor ikke meget om, hvordan inuitterne oplevede de fremmede.  Først i 1721 oprettedes en varig forbindelse mellem Grønland og Danmark, da præsten Hans Egede ankom som Frederik 4.s udsending med det mål for øje at gøre grønlænderne kristne, ligesom handelsstationer på primært vestkysten blev etableret i perioden. Det er denne tid og de næste 300 år, som er i fokus i Grønlændernes syn på Danmark. Historiske, kulturelle og sproglige perspektiver. I bogen nærstuderer forskere fra Grønland og Danmark en række af de kilder, som giver adgang til grønlændernes noget blandede mening om danske missionærer, købmænd og embedsmænd i Grønland såvel som de meget forskellige indtryk, grønlændere tog med sig hjem fra rejser i Danmark og Europa.  Tilsammen afdækker disse skrifter, myter og kunstværker det komplekse forhold, grønlændere ofte har til Danmark og danskere. Både historisk og i dag, hvor kærligheden til det danske kongehus synes urokkelig, mens det danske sprog virker som en trussel mod det grønlandske og samtidig som en åbning mod arbejde, uddannelse og fortsat kontakt med grønlandske venner og familie bosat i Danmark.

Indhold:

Birgitte Sonne: Kvinden, der blev gift med en hund: qallunaats (europæernes) grønlandske ophav.

Flemming A.J. Nielsen: Det dansk-grønlandske kulturmøde fra middelalderen til Hans Egede.

Robert Petersen: Kolonialisme set fra en tidligere koloniserets side.

Søren Rud: Peter Gundels stemme. Kirsten Thisted: Skyld, skam og soning : affektive relationer i Udstedsbestyrerens datter, et hovedværk i grønlandsk litteratur.

Jens Lei Wendel-Hansen: ‘De ultraradikale’ – Augo Lynges og ligesindedes syn på det danske. Søren Thuesen: Grønlænderne og det danske kongehus – magt, ceremonier og følelser.

Ole Marquardt: Danskere og grønlændere i kolonihandelen – kommercielle hverdagssituationer med konfliktpotentiale i perioden 1774 til 1900.

Ole Høiris: Inuitters beretninger om optræden i Danmark, Europa og USA. Den næsten altid nærværende danskhed

Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammer. Pelle Tejsner: Tilværelsens ukrænkelige lethed – et studie i forskelle på verdensanskuelse blandt grønlændere og danskere.

Louise Hollerup: Kikkut Qallunaajuppat? – hvem er danskerne? : om blikretninger mellem Danmark og Grønland og filmen Kikkut Qallunaajuppat?

Rosannguaq Rossen: Grønlændernes globalisering gennem den danske mode – den grønlandske dispora i Danmark.

 Ulrik Pram Gad: Grønlandsk identitet og udvikling – danske trusler og muligheder : sprogdebatten under hjemme- og selvstyre.

Steven Arnfjord: Grønlændernes deltagelse i socialforskningen i Grønland

https://unipress.dk/udgivelser/g/gr%C3%B8nl%C3%A6ndernes-syn-p%C3%A5-danmark/

Hussain, Naimah. ‘Bourdieu in Greenland: Elaborating the Field Dependencies of Post-Colonial Journalism’. (2017) [PDF]

Hussain, Naimah. ‘Bourdieu in Greenland: Elaborating the Field Dependencies of Post-Colonial Journalism’. Present Scenarios of Media Production and Engagement, Eds. Simone Tosoni, Nico Carpentier, Maria Francesca Murru, Richard Kilborn, Leif Kramp, Risto Kunelius, Anthony McNicholas, Tobias Olsson, and Pille Pruulmann-Vengerfeldt, edition lumière, 2017,

The scarcely populated island of Greenland offers a unique opportunity both to study the complex dependencies and tensions of contemporary “global” or “transnational” journalism and to test and develop the explanation power of one key theoretical framework, field theory. With only one (national and public) broadcaster and two weekly newspapers, the journalistic field in Greenland is small, exposed and vulnerable. It is embedded in the broader political, economic and professional field dynamics of Denmark, the former colonial power. For instance, the legislation and the organizational structure of the media are inherited and a flow of Danish visiting journalists and editors keep up the norms and the value system of the field. At the same time, Greenlandic journalism operates in a nation of its own with distinct characteristics: small size, politics of the bilingualism, tight local networks with a small elite and close ties between reporters and possible sources shape the field practically, professionally and socially (in a specific, local way). These tensions between the “global-colonial” and “local” capitals and capacities are negotiated and managed in the everyday practices of newsrooms. There is almost no previous research on Greenlandic media in general and journalism practice in particular. Mapping this small but contested field allows us to highlight some of the key analytical strengths of Bourdieu’s field theory and its ability to capture the dynamic actor relationships in such a complex, structured space. At the same time, however, the “post-colonial” realities of Greenlandic journalism can help us to pose some questions about the limits – or the need for further development – of Bourdieu’s initial sketch about the journalistic field. This chapter tests the analytical concepts of capital and habitus by putting them to empirical work through an ethnographic study of practices and structures of news making in Greenland.

https://forskning.ruc.dk/da/publications/bourdieu-in-greenland-elaborating-the-field-dependencies-of-post-. https://forskning.ruc.dk/da/publications/bourdieu-in-greenland-elaborating-the-field-dependencies-of-post-.

PDF: http://www.researchingcommunication.eu/SuSobook2016.pdf

Yankholmes, Aaron Kofi Badu, Oheneba Akwasi Akyeampong, and Laud Alfred Dei. ‘Residents’ Perceptions of Transatlantic Slave Trade Attractions for Heritage Tourism in Danish-Osu, Ghana’. (2009)

Yankholmes, Aaron Kofi Badu, Oheneba Akwasi Akyeampong, and Laud Alfred Dei. ‘Residents’ Perceptions of Transatlantic Slave Trade Attractions for Heritage Tourism in Danish-Osu, Ghana’. Journal of Heritage Tourism, vol. 4, no. 4, Routledge, Nov. 2009, pp. 315–329.

Against the background of lingering controversy over the use of Transatlantic Slave Trade (TAST) relics for tourism ends, this paper sought to examine residents’ perceptions towards proposed promotion of heritage tourism based on TAST relics in Danish-Osu, a former slave site in Accra, capital of Ghana. A combination of both qualitative and quantitative research methods were employed during the fieldwork towards the end of 2007. A questionnaire survey captured 200 household heads in six communities while interviews and focus group discussions were conducted with other key stakeholders in the Danish-Osu community. Frequencies and percentages were used to demonstrate residents’ lay concepts of tourism, whereas the mean, t-test and one-way ANOVA were used to measure residents’ attitude towards heritage tourism. A major finding of the study is that residents’ perceive tourism from a cultural perspective because of the numerous TAST resources in the community. However, residents’ support for heritage tourism is influenced by place of residence. This suggested that irrespective of the place of residence, residents of Danish-Osu were found to be supportive of heritage products and activities. Implications were discussed in the context of how residents’ perceptions will affect preservation efforts at various stages of tourism planning.

doi:10.1080/17438730903186441.

https://doi.org/10.1080/17438730903186441.

Yankholmes, Aaron K. B., and Oheneba A. Akyeampong. ‘Tourists’ Perceptions of Heritage Tourism Development in Danish-Osu, Ghana’. (2010) [PDF]

Yankholmes, Aaron K. B., and Oheneba A. Akyeampong. ‘Tourists’ Perceptions of Heritage Tourism Development in Danish-Osu, Ghana’. International Journal of Tourism Research, vol. 12, no. 5, 2010, pp. 603–616.

This paper examines the tourist perceptions at Danish, Osu-Ghana within the dark tourism or slavery heritage contexts. Using Cohen’s (1979) typology of tourist experience, we differentiate between tourist knowledge of a heritage site relative to socio-demographic indices. The results indicate that tourists’ perception of Danish-Osu reflect their knowledge of the site in relation to its cultural heritage attributes. In addition, it was found that tourists have dual experiences of the site: those that relate to recreational pursuits of heritage sites and those that ascribe meanings based on their background. The contemporary nature and use of Transatlantic Slave Trade relics for tourism development makes the case of the Danish-Osu more delicate considering the ethical implications of interpreting the community’s past to tourists as the borderlines are unclear.

doi:https://doi.org/10.1002/jtr.781.

PDF: https://www.issuelab.org/resources/20317/20317.pdf.

Vallgårda, Karen A. A. ‘Tying Children to God With Love: Danish Mission, Childhood, and Emotions in Colonial South India’. (2015)

Vallgårda, Karen A. A. ‘Tying Children to God With Love: Danish Mission, Childhood, and Emotions in Colonial South India’. Journal of Religious History, vol. 39, no. 4, 2015, pp. 595–613.

The article examines the politics of emotions, conversion, and childhood in the Danish Protestant Christian mission around the turn of the twentieth century in colonial South India. The emotional configuration of childhood that came to prevail in the Danish missionary community at this time was informed by a particular notion of the importance of intimate and tender feelings to the constitution of a rich Christian life. In order to win the children’s hearts for Christ, they had to be treated gently, even lovingly. The article shows how this sentimentalisation of childhood simultaneously served to displace Indian adults and parents and to include Indian children into what one might call the missionaries’ emotional community. And, while the ideal of gentle intimacy rendered corporal punishment less socially acceptable in the education of children, it involved a different kind of power — less tangible and visible, and therefore perhaps also more difficult to contest. As such, the article discloses the highly ambiguous political anatomy of love.

doi:https://doi.org/10.1111/1467-9809.12265.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9809.12265

Vallgårda, Karen. ‘Can the Subaltern Woman Run? Gender, Race and Agency in Colonial Missionary Texts’. (2014)

Vallgårda, Karen. ‘Can the Subaltern Woman Run? Gender, Race and Agency in Colonial Missionary Texts’. Scandinavian Journal of History, vol. 39, no. 4, Routledge, Aug. 2014, pp. 472–486.

This article challenges the contention that it is not feasible to trace the agency of subaltern female subjects in colonial documents without at the same time distorting and even violating that very agency. Taking as its prism a letter written by a male Danish missionary chronicling a young Pariah woman’s escape from missionary control in early 20th-century South India, it argues that while a search for authentic, autonomous agency is a highly dubious endeavour, relinquishing attempts to recover the acts and interventions of persons at the bottom of social hierarchies is equally problematic. Suggesting a reading ‘along as well as against the grain’, the article tracks the ways in which the subaltern woman’s agency has been simultaneously recorded and denied, and argues for the necessity of probing both the possibilities and impossibilities presented by this type of a source.

doi:10.1080/03468755.2014.938112.

Vallgårda, K. Imperial Childhoods and Christian Mission: Education and Emotions in South India and Denmark. (2015)

Vallgårda, K. Imperial Childhoods and Christian Mission: Education and Emotions in South India and Denmark. Palgrave Macmillan UK, 2015

Making an important addition to the highly Britain-dominated field of imperial studies, this book shows that, like numerous other evangelicals operating throughout the colonized world at this time, Danish missionaries invested remarkable resources in the education of different categories children in both India and Denmark.

doi:10.1057/9781137432995.

https://www.palgrave.com/gp/book/9781137432988

Thisted, Kirsten. ‘Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar’. (2008) [PDF]

Thisted, Kirsten. ‘Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar’. Tranquebar Initiativets Skriftserie, vol. 2, 2008, p. 55.

Artiklen fokuserer på  Sophie  Petersens Danmarks  gamle Tropekolonier, 1946: Et værk som spidsformulerer fortællingen om Danmark som et gennemført humanistisk og retfærdighedshung-rende lilleputland, der ironisk nok ofrer sine stormagts-potentialer netop for retfærdighedens skyld, men af den grund vinder så meget desto større ære på det etiske og moralske plan. Fortællingen lader til først at finde sin færdige formulering efter salget af den sidste tropekoloni, måske som en form for forklaring og kompensation  herpå,  men  får  samtidig  en  afgørende  rolle  i  Danmarks legitimering af kravet på (hele) Grønland, ligesom fortællingen i 1940-erne  og  50 erne  får  yderligere  relevans  i  forbindelse  med Anden  Verdenskrig  og  den  efterfølgende  afkolonisering. 

Sophie Petersens værk blev modtaget med begejstring både af anmeldere og  læsere  og  er  citeret  igen  og  igen,  ikke  blot  i  de  følgende  år, blandt andet i et værk som Vore gamle Tropekolonier (Brøndsted red.,  1952-53),  men  også  i  nutiden,  hvor  den  ideale  nationale fortælling  fortsat  skriver  sig  igennem,  selv  i  tilfælde  hvor  den eksplicitte  hensigt  ellers  har  været  at  kreere  en  modfortælling. Fænomenet søges forklaret ud fra teorier om nation, erindring og fortælling,  ligesom  det  diskuteres,  hvorvidt  en  fortsat  interesse i  de  tidligere  kolonier  alene  skal  ses  som  udslag  af  en  ”postkolonial  melankoli”,  som  reaktion  mod  globalisering,  migration  og ændrede geopolitiske og racemæssige magtbalancer, eller om der måske (også) kan være tale om en mere positiv bestræbelse på udsyn og møder over grænser.

PDF: https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/Editor/natmus/forskning/dokumenter/Tranquebar/Skriftserie/Tranquebar_Initiativets_Skriftserie_nr_02_2008.pdf.

‘Slagmark #75: Koloniale Aftryk’. (2017)

‘Slagmark #75: Koloniale Aftryk’. Slagmark #75: Koloniale Aftryk, 2017.

 Indhold:

Myter og realiteter i Jomfruøernes historie af Arnold Highfield 

Dansk Vestindiens helte og heltinder af Rikke Lie Halberg & Bertha Rex Coley 

Toldbodens nye dronning – den danske kolonialismes im/materielle aftryk af Emilie Paaske Drachmann 

Tingene sat på plads: Om afrikaneres bidrag til etableringen af byen Christiansted på St. Croix af George F. Tyson 

Museale formidlinger af fortiden som kolonimagt på danske og britiske museer af Vibe Nielsen 

 ”Let’s Put the Background to the Foreground!” – nostalgi, turisme og iscenesættelse af en dansk kolonial fortid på de tidligere vestindiske øer af Pernille Østergaard Hansen 

I kølvandet – levedygtighed og koloniale økologier ved havnen på St. Thomas af Nathalia Brichet & Frida Hastrup 

Kærligheden og de druknedes land – interview med Tiphanie Yanique af Astrid Nonbo Andersen & Sine Jensen Smed 

https://www.slagmark.dk/slagmark75

Abstracts: https://www.slagmark.dk/abstracts-75  

Forord: https://www.slagmark.dk/koloniale-aftryk

Rud, Søren. ‘Policing and Governance in Greenland. Rationalities of Police and Colonial Rule 1860-1953’. (2017)

Rud, Søren. ‘Policing and Governance in Greenland. Rationalities of Police and Colonial Rule 1860-1953’. in Policing in Colonial Empires Cases, Connections, Boundaries (ca. 1850–1970), Peter Lang, 2017.

Fra indledning: The history of policing in colonial Greenland could be a very short one. An actual centrally-controlled police force was established only as late as 1951, when the colonial period was almost officially over (1953) and the new policy was to gradually integrate Greenland into the Danish realm. In light of the absence of an actual police force, I wish to raise issues concerning law and order in colonial Greenland: which techniques and practices were used to maintain order, and what can these practices tell us about the nature of the colonial project in Greenland? Policing practices are subsequently used as a lens rendering the rationality and techniques of the colonial project in Greenland visible.  A short presentation of some currents within the historiography of colonial policing and postcolonial theory in general is useful to set the stage for the analysis. Colonial policing activities often intersected with military purposes and took varied shapes, depending on the period and context. Generally, however, essential to the colonial rule was the police officer – both in a symbolic and in a practical way. As Anderson and Killingray put it, the colonial police officer was “the most visible symbol of colonial rule”. Furthermore, in many cases the policeman was the sole representative of colonial authority in a vast territory.

doi:10.3726/b10589/21.

https://www.peterlang.com/view/9782807600669/chapter09.xhtml.

Rud, Søren. ‘Governance and Tradition in Nineteenth-Century Greenland’. (2014)

Rud, Søren. ‘Governance and Tradition in Nineteenth-Century Greenland’. Interventions, vol. 16, no. 4, Routledge, July 2014, pp. 551–571.

This essay investigates the way in which the concept of tradition was evoked in colonial policies in nineteenth-century Greenland. It argues that ‘tradition’ provided colonial officials in Greenland with a strategy that enabled them to make fundamental changes appear as a restoration of a Greenlandic culture en route to its own destruction. The colonial authorities claimed that the establishments of new institutions were facilitating a return to the traditional practices of the past. Further, the essay argues that reforms effectuated in the later part of the nineteenth century reflect a fundamental shift in the rationality behind the colonial project in Greenland. This analytical point is reached through the deployment of the theoretical concept of colonial governmentality. Following the work of scholars such as Nicholas Thomas, David Scott and Gyan Prakash, it is argued that a significant shift occurred towards social engineering techniques (of governance). The new techniques were employed in order to structure the lifeworld of the Greenlanders, and ultimately shape their individuality. Finally, the essay draws attention to the short- and long-term consequences of the political utilization of tradition.

doi:10.1080/1369801X.2013.851827.

Rud, Søren. ‘Diagnosing Vulnerability’. Colonialism in Greenland: Tradition, Governance and Legacy (2017)

Rud, Søren. ‘Diagnosing Vulnerability’. Colonialism in Greenland: Tradition, Governance and Legacy, Cham: Springer International Publishing, 2017, 73–94.

Throughout the colonial period—particularly in the 19th century–various mental disturbances were identified among Greenlanders. Both the popular view—and that of medical practitioners’—was that these mental disturbances were closely tied to (what was perceived to be) their cultural “capacities”. Their findings may be used as a lens to view the political, economic and epistemological premises of the colonial project. The process of how the medical profession embarked upon the diagnosis reveals much about the colonial process and the physical and emotional challenges faced by Greenlanders. There was indeed an intimate connection between medicine and colonial rule and this chapter presents an analysis of how diagnoses specific to Inuit can be used as a lens to supplement the picture of the colonial project’s political, economic and epistemological premises in Greenland.

doi:10.1007/978-3-319-46158-8_5.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-46158-8_5.

Røge, Pernille. ‘Why the Danes Got There First – A Trans-Imperial Study of the Abolition of the Danish Slave Trade in 1792’. (2014)

Røge, Pernille. ‘Why the Danes Got There First – A Trans-Imperial Study of the Abolition of the Danish Slave Trade in 1792’. Slavery & Abolition, vol. 35, no. 4, Routledge, Oct. 2014, pp. 576–592.

This article explores the causes and timing of the abolition of the Danish slave trade in 1792. While the existing historiography highlights economic and humanitarian considerations behind the decision to decree abolition of the slave trade and situates such concerns within a Danish context, this article looks at ways in which trans-imperial influences on the Danish government and commercial ties between the Danish colonial empire and other slave trading polities were equally important factors in the move towards abolition.

doi:10.1080/0144039X.2013.852709.

https://doi.org/10.1080/0144039X.2013.852709.

Peters, Rikke Alberg, Peter Yding Brunbech, Christina Louise Sørensen, and Jens Aage Poulsen. Da Danmark var en slavenation: om slaveriet og De Vestindiske Øer fra 1600-tallet til nu. (2016) [PDF]

Peters, Rikke Alberg, Peter Yding Brunbech, Christina Louise Sørensen, and Jens Aage Poulsen. Da Danmark var en slavenation: om slaveriet og De Vestindiske Øer fra 1600-tallet til nu. 1. udgave, 1. oplag, Jelling: HistorieLab, 2016.

PDF: https://historielab.dk/wp-content/uploads/2017/04/370253_NV_vestindienbog_216x259mm_WEB-1-1.pdf.

Olsen, Poul Erik. ‘I alle Maader i Lighed med den blanke Slægt : danske overvejelser om de vestindiske frikulørte 1815-18’. (2010)

Olsen, Poul Erik. ‘I alle Maader i Lighed med den blanke Slægt : danske overvejelser om de vestindiske frikulørte 1815-18’. Danske magazin, 2010, pp. 193–239

Rettigheder og militærpligt for frigivne eller frikøbte slaver samt efterkommere af frifødte farvede.

https://danskeselskab.dk/vare/danske-magazin-bind-51-haefte-1/

Nielsen, Per. Fra slaveri til frihed: det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1848 : symposium den 3.juli 1998 på Nationalmuseet i anledning af 150-året for slaveriets ophør på de dansk-vestindiske øer. (2001)

Nielsen, Per. Fra slaveri til frihed: det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1848 : symposium den 3.juli 1998 på Nationalmuseet i anledning af 150-året for slaveriets ophør på de dansk-vestindiske øer. Kbh.: Nationalmuseet, 2001.

Indhold:

Jens Erik skydsgaard: Den antikke baggrund for det europæiske slaveri.

Erik Gøbel: De danske mennesketransporter over Atlanten.

Poul Erik Olsen: Fra ejendomsret til menneskeret.

Inge Mejer Antonsen: Slavesamfundet gengivet i tegninger og malerier.

Per Nielsen: Slaver og frie indbyggere 1780-1848.

Karen Fog Olwig: Privilegier og rettigheder som slave og fri – emancipationen på St. Jan. S

vend Einer Holsoe: A view of the emancipation rebellion on St. Croix : 150 years later.

Ole Justensen: Slaveri og emancipation på Guldkysten 1830-1850.

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A23608634.

Nexø, Sniff Andersen. ‘Særlige grønlandske forhold — Rum, ret og uægteskabelige børn i det koloniale Grønland’. (2013) [PDF]

Nexø, Sniff Andersen. ‘Særlige grønlandske forhold … Rum, ret og uægteskabelige børn i det koloniale Grønland’. Historisk Tidsskrift, Sept. 2013.

Making allowance for the special conditions there, the ‘legally fatherless’ appeared before the Danish public in the spring of 2010 as they formed an association aiming at securing children born out of wedlock in Greenland legal rights towards their biological father equal to the ones bestowed on Danish children. The media framed their situation as the result of the colonial system having discharged Danish men from their responsibilities towards their illegitimate children in Greenland; that is, as a token of colonial discrimination. The following year, a historical investigation was organized in order to identify differences in the legal position of children born out of wedlock in Greenland and in Denmark over the period 1914-1974. The present article, authored by one of the contributors to the report, investigates the rules concerning children born out of wedlock in Greenland at three historical moments: The earliest rules of 1782; the first modern regulation from 1914; and the first post-colonial Children’s Act from 1962. What legal and colonial differences were at stake? How may one interpret the changing regulation? The analysis draws attention to shifting problematizations of the ‘illegitimate’ children, associated with changes in the colonial context. At the same time, however, it is argued that the regulation reflects a continuous colonial rationality by which the particularities of the colonial space came to legitimize fundamental differences between colony and metropolis, and between population categories in Greenland.

PDF: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56593.

Naum, Magdalena, and Jonas Nordin, editors. Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena. (2013)

Naum, Magdalena, and Jonas Nordin, editors. Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena. Vol. 37, 2013.

In Scandinavian Colonialism and the Rise of Modernity: Small Time Agents in a Global Arena, archaeologists, anthropologists, and historians present case studies that focus on the scope and impact of Scandinavian colonial expansion in the North, Africa, Asia and America as well as within Scandinavia itself. They discuss early modern thinking and theories made valid and developed in early modern Scandinavia that justified and propagated participation in colonial expansion. The volume demonstrates a broad and comprehensive spectrum of archaeological, anthropological and historical research, which engages with a variation of themes relevant for the understanding of Danish and Swedish colonial history from the early 17th century until today. The aim is to add to the on-going global debates on the context of the rise of the modern society and to revitalize the field of early modern studies in Scandinavia, where methodological nationalism still determines many archaeological and historical studies. Through their theoretical commitment, critical outlook and application of postcolonial theories the contributors to this book shed a new light on the processes of establishing and maintaining colonial rule, hybridization and creolization in the sphere of material culture, politics of resistance, and responses to the colonial claims. This volume is a fantastic resource for graduate students and researchers in historical archaeology, Scandinavia, early modern history and anthropology of colonialism.

https://www.springer.com/gp/book/9781461462019

Körber, Lill-Ann. ‘Gold Coast (2015) and Danish Economies of Colonial Guilt’. (2018) [PDF]

Körber, Lill-Ann. ‘Gold Coast (2015) and Danish Economies of Colonial Guilt’. Journal of Aesthetics & Culture, vol. 10, no. 2, Routledge, Apr. 2018.

The article discusses Daniel Dencik’s feature film Gold Coast (2015), about the last phase of Danish colonialism in today’s Ghana, as an example for recent representations of Danish colonial history. Combining historian of ideas Astrid Nonbo Andersen’s exploration of Danish narratives of “innocent colonialism”, Gloria Wekker’s concept of “White Innocence”, and film historian Thomas Elsaesser’s model of “guilt economies” as a feature of the legacy of perpetrator nations (2014), the article provides a framework within which to examine figurations of colonial guilt and innocence in Gold Coast. The main argument is that the film’s treatment of colonial guilt primarily takes the form of maintenance of innocence. It thereby contradicts the challenges currently being pitted elsewhere against the narrative of innocent colonialism.

doi:10.1080/20004214.2018.1438734.

PDF: https://doi.org/10.1080/20004214.2018.1438734.

Körber, Lill-Ann. ‘Danish Ex-Colony Travel: Paradise Discourse, Commemoration, and (Not Quite) Dark Tourism’. (2017) [PDF]

Körber, Lill-Ann. ‘Danish Ex-Colony Travel: Paradise Discourse, Commemoration, and (Not Quite) Dark Tourism’. Scandinavian Studies, vol. 89, no. 4, [Society for the Advancement of Scandinavian Study, University of Illinois Press], 2017, pp. 487–511.

doi:10.5406/scanstud.89.4.0487.

PDF: https://www.jstor.org/stable/10.5406/scanstud.89.4.0487.

Keskinen, Suvi, Salla Tuori, Sara Irni, and Diana Mulinari, editors. Complying With Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. (2009)

Keskinen, Suvi, Salla Tuori, Sara Irni, and Diana Mulinari, editors. Complying With Colonialism: Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. 1st edition, Farnham, England ; Burlington, VT: Routledge, 2009

Complying with Colonialism presents a complex analysis of the habitual weak regard attributed to the colonial ties of Nordic Countries. It introduces the concept of ’colonial complicity’ to explain the diversity through which northern European countries continue to take part in (post)colonial processes. The volume combines a new perspective on the analysis of Europe and colonialism, whilst offering new insights for feminist and postcolonial studies by examining how gender equality is linked to ’European values’, thus often European superiority. With an international team of experts ranging from various disciplinary backgrounds, this volume will appeal not only to academics and scholars within postcolonial sociology, social theory, cultural studies, ethnicity, gender and feminist thought, but also cultural geographers, and those working in the fields of welfare, politics and International Relations. Policy makers and governmental researchers will also find this to be an invaluable source. 

CHAPTER 1 Introduction: Postcolonialism and the Nordic Models of Welfare and Gender Diana Mulinari, Sari Irni, Suvi Keskinen and Salla Tuori

PART I: Postcolonial Histories/Postcolonial Presents

CHAPTER 2 Colonial Complicity: The ‘Postcolonial’ in a Nordic Context Ulla Vuorela

CHAPTER 3 The Nordic Colonial Mind Mai Palmberg

CHAPTER 4 The Flipside of My Passport: Myths of Origin and Genealogy of White Supremacy in the Mediated Social Genetic Imaginary Bolette Blaagaard

CHAPTER 5 The Promise of the ‘Nordic’ and Its Reality in the South: The Experiences of Mexican Workers as Members of the ‘Volvo Family’ Diana Mulinari and Nora Räthzel

CHAPTER 6 Stranger or Family Member? Reproducing Postcolonial Power Relations Johanna Latvala

CHAPTER 7 Historical Legacies and Neo-colonial Forms of Power? A Postcolonial Reading of the Bosnian Diaspora Laura Huttunen 

PART II: Welfare State and Its ‘Others’

CHAPTER 8 When Racism Becomes Individualised: Experiences of Racialisation among Adult Adoptees and Adoptive Parents of Sweden Tobias Hübinette and Carina Tigervall

CHAPTER 9 Contradicting the ‘Prostitution Stigma’: Narratives of Russian Migrant Women Living in Norway Jana Sverdljuk

CHAPTER 10 Postcolonial and Queer Readings of ‘Migrant Families’ in the Context of Multicultural Work Salla Tuori

CHAPTER 11 “Experience is a National Asset”: A Postcolonial Reading of Ageing in the Labour Market Sari Irni

CHAPTER 12 Licorice Boys and Female Coffee Beans: Representations of Colonial Complicity in Finnish Visual Culture Leena-Maija Rossi

PART III: Doing Nation and Gender: The Civilising Mission “at Home”

CHAPTER 13 Guiding Migrants to the Realm of Gender Equality Jaana Vuori

CHAPTER 14 Institutional Nationalism and Orientalised Others in Parental Education Nanna Brink Larsen CHAPTER 15 Whose Feminism? Whose Emancipation? Chialing Yang

CHAPTER 16 “Honour”-Related Violence and Nordic Nation-Building  Suvi Keskinen.

https://www.routledge.com/Complying-With-Colonialism-Gender-Race-and-Ethnicity-in-the-Nordic-Region/Keskinen-Tuori-Irni-Mulinari/p/book/9780367603236.