Enheden for Brugerundersøgelser, editor. Etniske minoriteters oplevelser i mødet med det danske sygehus: en kvalitativ undersøgelse af forældres oplevelser under deres barns indlæggelse på en børneafdeling. (2007) [PDF]

Enheden for Brugerundersøgelser, editor. Etniske minoriteters oplevelser i mødet med det danske sygehus: en kvalitativ undersøgelse af forældres oplevelser under deres barns indlæggelse på en børneafdeling. København: , 2007.

PDF: https://patientoplevelser.dk/files/dokumenter/artikel/etniske.pdf.