Nielsen, Per. Fra slaveri til frihed: det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1848 : symposium den 3.juli 1998 på Nationalmuseet i anledning af 150-året for slaveriets ophør på de dansk-vestindiske øer. (2001)

Nielsen, Per. Fra slaveri til frihed: det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1848 : symposium den 3.juli 1998 på Nationalmuseet i anledning af 150-året for slaveriets ophør på de dansk-vestindiske øer. Kbh.: Nationalmuseet, 2001.

Indhold:

Jens Erik skydsgaard: Den antikke baggrund for det europæiske slaveri.

Erik Gøbel: De danske mennesketransporter over Atlanten.

Poul Erik Olsen: Fra ejendomsret til menneskeret.

Inge Mejer Antonsen: Slavesamfundet gengivet i tegninger og malerier.

Per Nielsen: Slaver og frie indbyggere 1780-1848.

Karen Fog Olwig: Privilegier og rettigheder som slave og fri – emancipationen på St. Jan. S

vend Einer Holsoe: A view of the emancipation rebellion on St. Croix : 150 years later.

Ole Justensen: Slaveri og emancipation på Guldkysten 1830-1850.

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A23608634.