Li, Jin Hui, Louise Yung Nielsen, Marlene Spanger, and Lene Myong. ‘De andre tegn på kroppen’. (2019) [PDF]

Li, Jin Hui, Louise Yung Nielsen, Marlene Spanger, and Lene Myong. ‘De andre tegn på kroppen’. Kvinder, Køn & Forskning, vol. 28, no. 1–2, Foreningen for Kønsforskning, Oct. 2019, pp. 99–108.

Dette essay udspringer af vores erfaringer med at blive forvekslet med hinanden i konteksten af dansk akademia. At blive forvekslet er selvfølgelig ikke en erfaring, der er forbeholdt østasiatiske kroppe som vores. Vores afsæt er den racialiserende forveksling, som produceres gennem et hvidt akademisk blik, der både udvisker forskellighed og bestemmer hvilke former for forskellighed, der skal tillægges vægt og betydning. Vi anvender dermed forvekslingerne som en indgang til at reflektere over, hvordan race og hvidhed fungerer som organiserende principper i akademia, og på hvilke måder forskellige former for racialiseringsprocesser gør sig gældende i vores arbejdsliv.

doi:10.7146/kkf.v28i1-2.116120.

PDF: https://tidsskrift.dk/KKF/article/view/116120