Gilliam, Laura. ‘Ballade Og Muslimsk Rettro Som Oppositionel Kulturel Form: Etniske Minoritetsdrenges Kulturkonstruktion i Skolen’. (2007) [PDF]

Gilliam, Laura. ‘Ballade Og Muslimsk Rettro Som Oppositionel Kulturel Form: Etniske Minoritetsdrenges Kulturkonstruktion i Skolen’. Tidsskriftet Barn, vol. 25, Jan. 2007, pp. 59–76.

I den københavnske skoleklasse 4a oplever såvel etniske minoritetsbørn og etnisk danske børn at udlændinge, indvandrere og tilmed muslimer er ballademagere, og at danskere opfører sig godt og er dygtige elever. Lærerne opfatter også de etniske minoritetsdrenge i klassen som ballademagere, der tilmed går alt for meget op i religion. De forklarer drengenes adfærd som forårsaget af et problematisk kulturmøde mellem drengenes familiers hjem og den danske skole. Artiklen argumenterer i stedet for, at de etniske minoritetsdrenges ballade og religiøse rettro er kulturelle former, der langt hen ad vejen er konstrueret gennem deres erfaringer i skolen og med den magtrelation de her indgår i. At være muslimsk indvandrerdreng er blevet en oppositionel identitet, der finder sit kulturelle indhold gennem oppositionen til den danske identitet.

PDF: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/3850.