Buchardt, Mette. ‘Skolens produktion af muslimskhed’. (2016)

Buchardt, Mette. ‘Skolens produktion af muslimskhed’. Unge Pædagoger, vol. 2016, no. 2, Foreningen Unge Pædagoger, 2016, pp. 67–73.

Folkeskolen har jævnligt været omdrejningspunkt for panik om relationer mellem ‘dansk kultur’ og ‘muslimsk kultur’, og skolefaget Kristendomskundskab har ofte – sammen med f.eks. spiseregler og badeforhæng – været på f.eks. mediernes dagsorden.

Men hvordan tager spørgsmål om ‘religion’/‘kultur’ sig ud hvis man studerer det i klasserummet og når det faglige indhold er defineret som religion? Hvilken viden om ‘religion’ produceres? Hvilke måder at være elev på? Og hvordan indgår panikker om ‘muslimskhed’ og ‘danskhed’/‘kristenhed’ i klasserummets taler og andre praktikker?

Denne artikel kaster lys over hvordan skolen også er med til at producere forestillinger om muslimer, og giver samtidig en indføring i hvordan denne viden er produceret forskningsmæssigt: Hvordan kan man via observation og interview undersøge hvad (her) religion bliver gjort til – hvordan det særligt tager sig ud – i skolen.

https://vbn.aau.dk/en/publications/skolens-produktion-af-muslimskhed

https://u-p.dk/vare/2016-nr-2/