Zuleta, Lumi, and Rasmus Burkal. Hadefulde ytringer i den offentlige online debat. (2017) [PDF]

Zuleta, Lumi, and Rasmus Burkal. Hadefulde ytringer i den offentlige online debat. København: Institut for Menneskerettigheder, 2017, p. 120,

Denne rapport beskriver resultaterne fra en undersøgelse om hadefulde ytringer udarbejdet i 2016. Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i, hvor ofte hadefulde ytringer optræder i forbindelse med nyhedsformidling og debat. Rapporten gennemgår data bestående af knap 3.000 kommentarer fra henholdsvis DR Nyheders og TV 2 Nyhedernes Facebook-sider. På baggrund af disse kommentarer udledes tendenser og mønstre i et forsøg på at kortlægge omfanget og karakteren af hadefulde ytringer i en bestemt periode. Disse tendenser sammenholde vi med resultaterne fra en Megafon-måling blandt danske Facebook-brugere, hvor der er blevet spurgt ind til oplevelse af debatten og debattonen, og hvorvidt disse oplevelser har betydning for, om man deltager i den offentlige debat online. Desuden gennemgår viden eksisterende lovgivning på området samt de overordnede juridiske rammer, som sættes af international menneskeretsamt dansk ret. Helt overordnet ser vi i denne undersøgelse nærmere på følgende: Omfanget af de hadefulde ytringer på DR Nyheders og TV2 Nyhedernes Facebook-sider Hvilke emner der giver anledning til hadefulde ytringer Hvem der ytrer sig hadefuldt  Hvem eller hvad de hadefulde ytringer rettes mod Karakteren af de hadefulde ytringer  Konsekvenser af en hård tone i den offentlige debat på Facebook.

PDF: https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/ligebehandling_2017/rapport_hadefulde_ytringer_online_2017.pdf.