Staunæs, Dorthe. Køn, etnicitet og skoleliv. (2008)

Staunæs, Dorthe. Køn, etnicitet og skoleliv. 1. e-bogsudgave, Samfundslitteratur, 2008.

Dorthe Staunæs har fulgt to 7.klasser på hver sin skole i Storkøbenhavn og behandler blandt andet spørgsmål som: Hvilke elever opfattes som problematiske i skolen? Hvordan spiller køn og etnicitet sammen? Hvordan tackler skoleledelserne den multietniske elevgruppe?  I overgangen fra barn til ung spiller seksualitet og identitet en stor rolle, og bogen belyser, hvordan drenge- og pigekategorien skal suppleres med etnisk dimension – der er noget man kan, og noget man ikke kan, når man er henholdsvis etnisk dansk eller ikke etnisk dansk, og det kan betyde, at man skal begrænse valget af kærester i forhold til etnicitet.  Køn, etnicitet og skoleliv er et spændende blik ind i en skoleverden med multietnisk elevbesætning og kan læses af lærere, pædagoger og beslutningstagere og andre med interesse for, hvordan køn, etnicitet og skoleliv er vævet sammen i skolen i dag.

https://samfundslitteratur.dk/bog/k%C3%B8n-etnicitet-og-skoleliv