Skadegård, M. C.,. ‘Sand Negro’. (2016) [PDF]

Skadegård, M. C.,. ‘Sand Negro’. Social Eksklusion, Læring Og Forandring, Ed. Annette Bilfeldt, Iben Jensen, John Andersen., Annette Bilfeldt, Aalborg Universitetsforlag, 2016, 168–182.

M. C. Skadegård undersøger og diskuterer i kapitel 10, Sand Negro, hvordan racial diskrimination er indlejret i tilsyneladende neutrale situationer i hverdagen i en dansk kontekst. Kapitlet indledes med en beskrivelse af en hverdagssituation i et festudvalg på et universitet, hvor en hvid mandlig studerende kalder sin studiekammerat for Sandneger. Studiekammeraten modsætter sig denne benævnelse, men resten af gruppen støtter den hvide mandlige studerende i, “at det bare var for sjov”, og at “man skal kunne tage en spøg”. For at forklare denne interaktion benytter forfatteren den postkoloniale forsker Gayatri Spivaks begreb om et suverænt subjekt. Begrebet refererer til en hegemonisk, diskursiv og situeret (vestlig) magt, som beskrives gennem abstrakte positioner, som repræsenterer den dominerende sociale orden. Det kan ses som en form for autoritativ, normative magt eller som en konstruktion – hvorfra ‘den anden’ er formet. Kapitlet adresserer, hvordan identitet og labeling (racial navngivning) bliver forhandlet mellem personer, som er racielt minoriseret og majoriseret, og hvordan sådanne forhandlinger er knyttet til eksklusion og diskrimination. Forfatteren argumenterer for, at sådanne interaktioner trækker på strukturel diskrimination (underliggende diskriminerende strukturer). Videre argumenteres der for, at spændingen i det ovennævnte eksempel opstår, fordi både de majoriserede og de minoriserede deltagerne er vidende om, at der finder diskrimination sted. Selvom aktørerne alle er politisk aktive og deler en social og ideologisk forståelse, positioneres de i kraft af deres kroppes position henholdsvis som majoriseret og minoriseret i en asymmetrisk magtrelation. Overordnet argumenterer forfatteren for, at eksemplet illustrerer diskrimination, og at dette fører til en stadig dybt rodfæstet form for asymmetri mellem venner (fx studiekammerater).

PDF: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/244658839/Social_eksklusion_l_ring_og_forandring_online.pdf. https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/244658839/Social_eksklusion_l_ring_og_forandring_online.pdf.