Padovan-Özdemir, Marta. ‘Flygtningeankomster Og Racialiserede Velfærdsdynamikker i Danmark, 1978-2016’. (2018)

Padovan-Özdemir, Marta. ‘Flygtningeankomster Og Racialiserede Velfærdsdynamikker i Danmark, 1978-2016’. Social Kritik:Tidsskrift for Social Analyse and Debat, vol. 30, no. 156, 2018, pp. 20–33.

enne artikel undersøger, hvordan flygtninge på tværs af velfærdsarbejde udtænkt af civilsamfundsorganisationer og kommuner i Danmark bliver re-præsenteret i relation til den måde samfundet forventes at udvikle sig på. Det historiske materiale består af dokumenter fra Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Kommunernes Landsforening i perioderne 2014-2016, 1992-1996 og 1978-1980, hvor hhv. syriske, bosniske og vietnamesiske flygtninge ankom til Danmark. På baggrund af en postkolonial velfærdsanalytik med fokus på materialets klassifikationer og re-præsentationernes ydre, identificerer artiklen to dominerende billeder af flygtningen: den produktive og den syge. Det konkluderes, at velfærdsdynamikken, der iværksættes i relation til flygtninge, er styret af en forskelssættende økonomisk og patologisk bekymring for samfundets såvel som individets degenerering. Denne udvikling tolkes forsøgsvis som udtryk for racialiserede velfærdsdynamikker i den moderne stats historie, hvor velfærdsstatens universalisme bærer på reminiscenser af kolonialismens konstruktion af den primitive og uciviliserede anden, der på imperialistisk og godgørende vis må civiliseres.

https://www.ucviden.dk/da/publications/flygtningeankomster-og-racialiserede-velf%C3%A6rdsdynamikker-i-danmark