Myong, Lene. ‘Bliv Dansk, Bliv Inkluderet: Transnational Adoption i et in- Og Eksklusionsperspektiv’. (2011) [PDF]

Myong, Lene. ‘Bliv Dansk, Bliv Inkluderet: Transnational Adoption i et in- Og Eksklusionsperspektiv’. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, vol. 48, no. 3, 2011, pp. 268–276,

Idealer om social og pædagogisk inklusion fylder meget i disse år. Men hvilke præmisser betinger inklusion? Og hvordan lader det sig gøre at reflektere over inklusionens egne eksklusioner? Artiklen tager udgangspunkt i et kvalitativt studie af transnational adoption i en dansk kontekst, og den viser både, hvordan inklusion for transnationalt adopterede forudsætter tilpasning til en dansk norm, og hvordan selvsamme inklusion producerer normen som mangfoldighedsvenlig og tolerant.

https://www.skolepsykologi.dk/48–%C3%A5rgang—2011

PDF: https://www.academia.edu/8545035/Bliv_dansk_bliv_inkluderet_transnational_adoption_i_et_in_og_eksklusions_perspektiv.