Müller, Anders Riel, and Jonatan Leer. ‘Det Ny Nordiske Køkken: kritiske perspektiver’. (2015)

Müller, Anders Riel, and Jonatan Leer. ‘Det Ny Nordiske Køkken: kritiske perspektiver’. Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat, vol. 27, no. 144, Selskabet til Fremme af Social Debat, Danmark, Dec. 2015, pp. 4–5.

PDF: https://forskning.ruc.dk/da/publications/det-ny-nordiske-k%C3%B8kken-kritiske-perspektiver.