Liversage, Anika, and Mikkel Rytter, editors. ægteskab og migration: Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012. (2014) [PDF]

Liversage, Anika, and Mikkel Rytter, editors. Aegteskab og migration: Konsekvenser af de danske familiesammenforingsregler 2002-2012. ISD LLC, 2014.

Siden 2002 har Danmark været foregangsland i Europa, nar det gAelder stramme regler for AegtefAellesammenforing. Denne lovgivning har pavirket tusindvis af danske borgeres partnervalg og har fort til ændrede ægteskabs- og indvandringsmønstre. Lovgivningen, der blev indfort for at dæmme op for tvangsægteskaber og indvandring i forbindelse med ægteskab generelt, har haft vidtrækkende konsekvenser for mange. Danske borgere med savel minoritets- som majoritetsbaggrund er blevet tvunget ud i en vanskelig ventesituation, hvor de ikke har kunnet leve sammen, og mange har valgt at forlade landet og flytte mere eller mindre permanent til Sverige med deres ægtefælle ægteskab og migration. Konsekvenser af de danske familiesammenforingsregler 2002-2012 gor status over 10 ar med denne lovgivning og belyser nogle af familiesammenforingsreglernes mangeartede konsekvenser. Bogens kapitler er skrevet af en række danske og udenlandske forskere fra sociologi, okonomi, politologi og antropologi, der gennem aktuelle studier stiller skarpt pa Aegteskab, familiedannelse, migration og statslig regulering.

Uddrag af bog: https://books.google.dk/books?id=1ZufDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=R_hYW6xVTx&lr&pg=PT3#v=onepage&q&f=false.