Lingner, Björn Hakon. ‘Dansk kolonialisme og race – repræsentationer af den ikke-hvide anden i Vore gamle Tropekolonier’. (2018) [PDF]

Lingner, Björn Hakon. ‘Dansk kolonialisme og race – repræsentationer af den ikke-hvide anden i Vore gamle Tropekolonier’. Kult, vol. 15, 2018, pp. 70–86.

Diskussionen om dansk racisme er tæt knyttet til diskussionen om Danmarks fortid som europæisk kolonialmagt. Både fordi Danmark deltog i det racialiserede slaveri i trekantshandelen, men også fordi dansk identitetsdannelse er foregået i en bredere kontekst af europæisk kolonialisme og de medfølgende racediskurser. I denne artikel analyseres og diskuteresen række udvalgte passager fra bind I –IV af Vore gamle tropekolonier, som i sin 8-binds billigudgavefra 1966-67 (oprindeligt i to bind 1953) har været det sidste sammenhængende populærhistoriske fagværk om den danske kolonialisme, i hvert faldindtil Gads Forlag udgav sit 5-binds værk i 2017, som bliver behandlet andetsteds i denne udgave. Passagerne undersøges med henblik på de repræsentationer af den ikke-hvide del af kolonisamfundet i Dansk Vestindien, og med teoretisk inspiration i en række postkoloniale tænkere, først og fremmest Achille Mbembe.

PDF: http://postkolonial.dk/wp-content/uploads/2017/09/9_Bjorn-Hakon-Lingner_artikel_final.pdf.