Khawaja, Iram. ‘Radikalisering i Skolen?: Fra Etnicitet Og Køn Til Muslimskhed, Fælleshed Og Belonging’. (2018)

Khawaja, Iram. ‘Radikalisering i Skolen?: Fra Etnicitet Og Køn Til Muslimskhed, Fælleshed Og Belonging’. Pæda­gogisk Psykologisk Tidsskrift, no. 5, 2018, pp. 105–116.

Artiklen tager udgangspunkt i en case om en 14 årig skolepige som tilsyneladende bevæger sig i en religiøs radikaliseret retning. Casen anvendes til at tage fat i aktuelle teoretiske diskussioner om etnicitet, andethed, køn og belonging, og fokuserer på hvordan det som praktiker er muligt analysere problemstillingen med øje for den kompleksitet processer som radikalisering er indlejret i. Der argumenteres i denne forbindelse for en dynamisk og processuel forståelse af etnicitet og kultur, der i stedet for at se på kulturel eller religiøs andethed som definerende for den enkeltes adfærd ser på den enkeltes flerrettede positioneringer og søgen efter tilhørsforhold som væsentlige faktorer.

https://www.kiibee.dk/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift-2018/ppt-nr-5-2018-radikalisering-i-skolen-fra-etnicitet-og-koen-til-muslimskhed-faelleshed-og-belonging-af-ram-khawaja/