Khawaja, Iram. ‘Forståelser Af Mangfoldighed i Pædagogiske Kontekster’. (2020)

Khawaja, Iram. ‘Forståelser Af Mangfoldighed i Pædagogiske Kontekster’. Køn, Seksualitet Og Mangfoldighed, Samfundslitteratur, 2020, pp. 69–90.

I dette kapitel rettes fokus på forskning og teori, som har at gøre med spørgsmålet om, hvordan man forstår, undersøger og arbejder med diversitet i pædagogiske sammenhænge. Centrale begreber, så som integration, inklusion og intersektionalitet, tages op og diskuteres i forhold til praksis. Der tages i denne forbindelse udgangspunkt i udfordringer knyttet til folkeskolen og svømmeundervisning som overordnet pædagogisk kontekst for forståelsen af, hvordan mangfoldighed kan komme til udtryk og hvordan det er muligt at arbejde med mangfoldighed i praksis. Centrale paradokser og udfordringer fremhæves i denne sammenhæng så som dilemmaet imellem diskurserne om lighed og mangfoldighed, imellem et fokus på forskellighed eller fællesskab samt en underkendende eller anerkendende andetgørelse. Feltet omkring mangfoldighed behandles bredt, både i forhold til kategorier som køn, seksualitet, etnicitet og kultur men også mere konkret i forhold til udvidelser af og redefinitioner af eksisterende køns- og etnicitetsforståelse

https://pure.au.dk/portal/en/publications/forstaaelser-af-mangfoldighed-i-paedagogiske-kontekster(4c7a529e-f192-4740-a388-4066daa3eb71).html