Jørndrup, Hanne. ‘Dem vi taler om’: Etniske minoriteter i danske nyhedsmedier. (2017) [PDF]

Jørndrup, Hanne. ‘Dem vi taler om’: Etniske minoriteter i danske nyhedsmedier. Edited by Roskilde Universitet Center for Nyhedsforskning, JP/Politikenshus, and Ansvarlig Presse, København: Ansvarlig Presse, 2017.

ETNISKE MINORITETER I NYHEDSBILLEDET3Indvandrere og efterkommere er genstand for stor opmærksomhed og debat i det danske sam-fund. Medier, politikere og befolkning har over de seneste årtier haft en kontinuerlig interesse for spørgsmål om, hvor mange og hvilke indvandrere Danmark modtager, samt hvordan og hvorvidt disse er integreret i det danske samfund. I relation hertil diskuteres også spørgsmål om religion, traditioner, kvindesyn, værdier m.m. Skiftende regeringer har indført forskellige lovgivningstiltag for at regulere indvandreres adgang til Danmark, ligesom generelle integrationsspørgsmål over de seneste mange år har været et helt centralt emne ved folketingsvalg og i den politiske debat. Alt dette får borgerne først og fremmest indtryk af gennem nyhedsmedierne.

Spørgsmål om indvandrere og efterkommere er altså markant tilstede på mediernes dagsorden og har været det i flere årtier.

Det er dog ikke ensbetydende med, at indvandrere og efterkommere selv får tilsvarende plads og taletid i medierne. Denne rapport undersøger, hvorvidt nyhedsmedierne kun taler om indvan-drere og efterkommere, eller om de også taler med dem. I 2012 udkom den første undersøgelse af mediernes dækning af indvandrere og efterkommere under titlen “Nydanskerne i nyhedsmedierne”. Undersøgelsen var lavet ud fra et ønske om at skabe et kvalificeret grundlag for debatter om indvandrere og efterkommeres tilstedeværelse og optræden i danske nyhedsmedier.Denne rapport er en opfølgning på rapporten fra 2012 og bygger på de samme grundlæggende spørgsmål for at lave en kortlægning af nyhedsbilledet: Hvor meget fylder indvandrere og efterkommer i det danske nyhedsbillede? Hvilke nyhedshistorier optræder de i? Hvilken rolle spiller de i nyhedsdækningen?

Rapporten er beskrivende og kvantitativ og bygger på kodningen af 2966 nyhedskilder i 1190 nyhedshistorier fra ni danske medier fra udvalgte dage i de første 14 uger af 2016. De kvantitative opgørelser over nyhedskilder, stofområder og kildetyper vil blive diskuteret i forhold til, dels tal fra Danmarks Statistiks rapport “Indvandrere i Danmark 2016” og dels generelle karakteristika ved danske mediers praksis.

PDF: https://pluralisterne.dk/wp-content/uploads/2020/09/AP_Dem-vi-taler-om_2017.pdf