Hervik, Peter. ‘Fortællingen om de danske værter og deres generende gæster’. (2016) [PDF]

Hervik, Peter. ‘Fortællingen om de danske værter og deres generende gæster’. Narrativ Forskning, Eds. Glavind Bo Inger, Ann-Dorte Christensen, and Trine Thomsen, 2016. Hans Reitzels Forlag, 275–292.

De fleste danskere har meget begrænset kontakt med indvandrere, flygtninge og efterkommere. De baserer i stedet deres holdninger på de kategorier, argumenter, billeder, følelser og indtryk fra narrativer, som cirkulerer i nyhedsmedierne og bliver luftet i samtaler på arbejdspladsen, i supermarkedet og til familiesammenkomster. Efterhånden bliver talen og fortællingerne om indvandrerne mere og mere indlejret som en særlig grundfortælling, hvor de nye borgere bliver sat ind i et gæst-vært scenarie fremfor i et fælles-menneskeligt og inkluderende “vi”. I artiklen præsenteres denne grundfortællings bestanddele og der argumenteres for, hvordan den forstærker og fastholder relationen mellem indfødte danskere og danskere med indvandrerbaggrund i et forhold af uforenelighed. Dette er et forhold, der udgør en fremtrædende fortælling hos danskerne allerede inden de møder mennesker med anden etnisk og kulturel baggrund.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/308892284_Fortaellingen_om_de_danske_vaerter_og_deres_generende_gaester.