Hervik, Peter, and Rikke E. Jørgensen. ‘Danske benægtelser af racisme’. (2002) [PDF]

Hervik, Peter, and Rikke E. Jørgensen. ‘Danske benægtelser af racisme’. Sosiologi i Dag, vol. 32, no. 4, Novus forlag, 2002, pp. 83–102.

Tonen i den danske debat før sidste folketingsvalg, den 20. november, er i udlandet blevet kaldt for skinger og med stærke racistiske undertoner. Danske politikere har taget skarpt afstand fra denne karakteristik og argumenteret, at i Danmark har vi blot haft en åben debat, hvad andre lande ikke har. Imiderltid viser forfatterne til denne artikel. at fremtrædende danske politikere, magtfulde forskere og den brede danske befolkning benytter en argumentationsstrategi og baggrundsforståelse, der systematisk benægter eksistensen af racisme og diskrimination i Danmark.

https://vbn.aau.dk/da/publications/danske-ben%C3%A6gtelser-af-racisme

PDF: https://www.researchgate.net/publication/342840575_Danske_benaegtelser_af_racisme/link/5f086fe5a6fdcc4ca45bcd98/download.