Hastrup, Kirsten. Menneskesyn: kultur, race og Knud Rasmussen. (2000) [PDF]

Hastrup, Kirsten. Menneskesyn: kultur, race og Knud Rasmussen. Aarhus Universitet, 2000,

I antropologien har forholdet mellem natur og kultur været et centralt problem siden Arildstid; Arilds tid er i denne sammenhæng nærmest sammenfaldende med Oplysningstiden og det store encyklopædiske projekt, som også omfattede levevis og vaner over den hele klode. Spørgsmålet har til enhver tid været, hvad der betingede de store variationer i menneskers liv; om de kunne tilskrives lokale naturforhold, racemæssige eller arvebiologiske forhold, eller om de var resultater af tilfældig kreativ tænkning hos mennesker, der i øvrigt var naturligt ens. I det følgende skal jeg illustrere kompleksiteten i dette store spørgsmål med udgangspunkt i Knud Rasmussens syn på de mennesker, han mødte i de polare egne, og som dengang kaldtes eskimoer.

PDF: http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/kh/mkr.pdf. http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/kh/mkr.pdf.