Frederiksen, K. L., Faramarzi, E. A., Guldager, C. L., Bennike, S., & Agergaard, S. ‘Inklusion af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund og/eller socioøkonomi – Et state-of-the-art litteraturstudie.’ (2020) [PDF]

Frederiksen, K. L., Faramarzi, E. A., Guldager, C. L., Bennike, S., & Agergaard, S. (2020). Inklusion af børn ogunge med etnisk minoritetsbaggrund og/eller socioøkonomi – Et state-of-the-art litteraturstudie. Dansk BoldspilUnion (DBU).

https://vbn.aau.dk/en/publications/inklusion-af-b%C3%B8rn-og-unge-med-etnisk-minoritetsbaggrund-ogeller-s

PDF: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/394373838/Open_Access.pdf.