Hervik, Peter. ‘Lighedens diskrimination: Den danske farveblindhed i det flerkulturelle samfund’. (2001)

Hervik, Peter. ‘Lighedens diskrimination: Den danske farveblindhed i det flerkulturelle samfund’. Nordic Journal of Human Rights, vol. 19, no. 02, Universitetsforlaget, 2001, pp. 41–53.

Lighedstænkning indtager en stor plads i de nordiske landes selvforståelse. I takt med den stigende multikulturalisme fortæller nordiske politikere og opinionsdannere igen og igen hinanden og borgerne, at alle mennesker er lige under solen, Gud og loven. Med et sådant ideal bagt ind i den nationale selvforståelse kan det være vanskeligt at se, om der foregår diskrimination af de farvede etniske minoriteter. Men diskriminationen finder sted. Og hvad værre er, at når lighedstanken i sin forsømte erkendelse af anderledeshed ligefrem vælger at optræde som farveblind, så kan også den ende med at diskriminere.

PDF: https://www.idunn.no/ntmr/2001/02/lighedens_diskrimination.