Galal, Lise Paulsen, and Louise Lund Liebmann. Magt og (m)ulighed Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark. (2020) [PDF]

Galal, Lise Paulsen, and Louise Lund Liebmann. Magt og (m)ulighed Forhandlinger af konformitet, autoritet og mobilitet blandt etniske minoritetsborgere i Danmark. Roskilde: Roskilde Universitet, 2020.

Forskningsprojektets fokus: Forskningsprojektet Magt og (m)ulighed har fokus på etniske minoritetsborgere og deres erfaring med og udlægning af begrænsninger i hverdagslivet. Særligt undersøges, hvordan begrænsninger hænger sammen med andres (og egne) forventninger til og forsøg på at tilvejebringe og kontrollere en særlig, normativ adfærd i minoritetsetniske miljøer. Hvor afsættet for projektet er at undersøge adfærd, der i Styrelsen for International Rekruttering og Integrations terminologi kaldes ’æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol’, har forskningsprojektet valgt en undersøgende tilgang og et intersektionelt perspektiv med henblik på en bred og nuanceret forståelse af, hvad vi har valgt at kalde ’konformitetspres’. Ud over et hverdagsperspektiv er forsknings-projektets særlige fokusområder:

• Et ikke-institutionaliseret hverdagsperspektiv. I stedet for at fokusere på etniske minoritetsborgere, der i kraft af oplevelser med konflikt, kontrol og/eller vold har været i kontakt med myndigheder og hjælpe-indsatser, har vi talt med borgere, som ikke har modtaget en sådan assistance. På den måde inddrager vi ’almindelige’ hverdagserfaringer med og perspektiver på konformitetspres frem for at undersøge højspændte volds- og konfliktsituationer.

• Strategier og ressourcer. Frem for at have fokus på at måle omfang af et givent konformitetspres, undersøger vi, hvordan etniske minoritetsborgere forhandler, og hvilke strategier de trækker på, for at imødegå eller håndtere pres for at blive mere konforme.

•Tilskrivning af betydning til ære som begreb. Hvor æresrelaterede konflikter i myndighedssprog henviser til en specifik forståelse af ære knyttet (primært) til kvindens ærbarhed som betegnende for hele familiens ære, undersøger vi så åbent som muligt, hvordan etniske minoritetsborgere forstår og anvender ære som begreb, og hvordan de tillægger det betydning og relevans i deres eget, dagligt levede liv. Sammenfatning 8• Religions betydning for erfaringer med konformitetspres. Medborgerskabsundersøgelsen peger på, at unge med en religiøst praktiserende baggrund (og bosat i multikulturelle boligområder) i større grad rapporterer oplevelser med negativ social kontrol. Derfor undersøger vi, hvordan etniske minoritets-borgere anvender religion i forhandlinger af selvbestemmelse og lighed. Da flertallet af vores informanter har muslimsk tilhørsforhold, undersøger vi i praksis, hvordan de forhandler værdier og praksisser med islam. 

• Bosætningens betydning for erfaringer med konformitetspres. Medborgerskabsundersøgelsen viser også, at minoritetsetniske borgere – og særligt kvinder – oftere møder negativ social kontrol, hvis de er bosat i multikulturelle boligområder. Derfor undersøger vi, hvordan etniske minoritetsborgere anvender sted og mobilitet som ressource i forhandlinger af selvbestemmelse og lighed.

PDF: https://forskning.ruc.dk/files/67849011/RUC_MagtOg_M_ulighed_rapport_web.pdf.