Frello, Birgitta. ‘Sporløs–Om Biologi, Identitet Og Slægten Som Fjernsyn [Find My Family-On Biology, Identity and Kinship on Television]’. (2011) [PDF]

Frello, Birgitta. ‘Sporløs–Om Biologi, Identitet Og Slægten Som Fjernsyn [Find My Family-On Biology, Identity and Kinship on Television]’. MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, vol. 27, no. 51, 2011, pp. 19-p,

DR har i de senere år lanceret flere programserier, som har slægt og slægtsforskning som fokus. Slægtsprogrammer er ’godt fjernsyn’ i den forstand, at de giver mulighed for en umiddelbar identifikation med hovedpersonen, samtidig med at dennes historie kan bruges som løftestang for andre historier. Imidlertid anlægger programmerne en vinkel på slægten, som forudsætter, at et øget kendskab til den biologiske slægt automatisk medfører et øget kendskab til den personlige identitet. Denne selvfølgeliggørelse af den biologiske slægts betydning problematiseres i artiklen, og med udgangspunkt i Sporløs diskuteres mulige implikationer og konsekvenser af den forståelse af slægten, som programmerne tager udgangspunkt i og tager for givet.

PDF: https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/download/4073/5038.