Cramer, Nina. ‘Hvad Bliver Synligt i Tomrummet?: Kritiske Fabulationer Og Video-Vodou i Jeannette Ehlers’ Black Magic at the White House’. (2018) [PDF]

Cramer, Nina. ‘Hvad Bliver Synligt i Tomrummet?: Kritiske Fabulationer Og Video-Vodou i Jeannette Ehlers’ Black Magic at the White House’. Kunst Og Kultur, vol. 101, Oct. 2018, pp. 133–148.

Denne artikel undersøger omhyggeligt udarbejdede lakuner i Jeannette Ehlers’ videoværk Black Magic at the White House (2009). Her udgør det visuelle felt på én gang en arena for kunstnerkroppens udviskning og stedet, hvor en konfrontation med kolonihistoriske udeladelser finder sted. Artiklen argumenterer for, at dette opnås gennem en fabulerende kunstnerisk praksis, hvor grænserne mellem det autentiske og inautentiske utydeliggøres.

doi:10.18261/issn.1504-3029-2018-03-02.

PDF: https://www.researchgate.net/publication/328435281_Hvad_bliver_synligt_i_tomrummet_Kritiske_fabulationer_og_video-vodou_i_Jeannette_Ehlers%27_Black_Magic_at_the_White_House.