Bissenbakker, Mons, and Lene Myong. ‘Love Will Keep Us Together: Kærlighed og hvid transracialitet i protester mod danske familie- sammenføringsregler’. (2012) [PDF]

Bissenbakker, Mons, and Lene Myong. ‘Love Will Keep Us Together: Kærlighed og hvid transracialitet i protester mod danske familie- sammenføringsregler’. Tidsskrift for kjønnsforskning, vol. 36, no. 03–04, Universitetsforlaget, 2012, pp. 188–202.

De danske familiesammenføringsregler blev i 2010 genstand for kritik fra et borgerinitiativ, som i kærlighedens navn kæmpede for en lempelse af loven. Som politisk mobiliserende affekt lover kærligheden inklusion og frigørelse. Men risikerer den også at gentage racialiserede og seksuelle hierarkier? På hvilke præmisser kan seksualpolitiske kritikker udfordre disse hierarkier? Denne artikel søger at tage affekt alvorligt som politisk og analytisk fænomen, og den introducerer begrebet om hvid transracialitet som betegnelse for de underliggende magtformer, der informerer kærlighed som politisk protestform.

Denmark has imposed some of the strictest immigration laws in Europe since 2000. Consequently, family reunification in the country has become increasingly difficult for both immigrants and Danish nationals. This article looks at a political initiative called «Love without Borders» (LwB) and its attempt to mobilize the Danish public in a push to overturn the laws. LwB has generated momentum around the ideal of transraciality (straight, white subjects oriented towards reproduction and romantic love). At the same time, queer activists have offered  a political rebuke by pointing out how the laws (and in turn LwB’s critique) are built on heteronormative assumptions that ignore homosexuality. In both cases, however, love seems to promise affective ties to the nation, to the future, and to the political system in ways that sustain white hegemony. Building on Sara Ahmed’s reflections on love as cultural politics and Jasbir Puar’s notion of homonationalism, the article analyzes posters, viral videos and newspaper debates in its discussion of the promises and pitfalls of love as an affective political tool.

https://www.idunn.no/tfk/2012/03-04/love_will_keep_us_together_krlighed_og_hvid_transracialit

PDF: https://www.idunn.no/tfk/2012/03-04/love_will_keep_us_together_krlighed_og_hvid_transracialit. https://www.idunn.no/tfk/2012/03-04/love_will_keep_us_together_krlighed_og_hvid_transracialit