Bech, Emily Cochran, Kristian Kriegbaum Jensen, et al. ‘Hvem er folket? Flygtninge og adgangen til dansk statsborgerskab’. (2017) [PDF]

Bech, Emily Cochran, Kristian Kriegbaum Jensen, et al. ‘Hvem er folket? Flygtninge og adgangen til dansk statsborgerskab’. Politica., vol. 49, no. 3, 2017, pp. 227–248.

Danmark har nogle af de mest restriktive statsborgerskabsregler i Europa med krav om blandt andet langt ophold, sprog, viden, selvforsørgelse og kriminalitet. Statsborgerskab giver stemme- og opstillingsret til nationale valg og er dermed forudsætningen for fuld demokratisk inklusion. I dag står godt 376.000 voksne indbyggere uden statsborgerskab. På baggrund af registerdata undersøger vi, hvorvidt flygtninge, som indvandrede som voksne mellem 2001 og 2009, har kunnet opfylde kravene til sprog, selvforsørgelse og kriminalitet. Vi undersøger, hvilke krav der er mest ekskluderende, og hvor stor en forskel det ville gøre, hvis kravene lempedes. Herudover undersøges, hvor mange danske statsborgere med dansk oprindelse faktisk kan leve op til de gældende krav. Med det som udgangspunkt diskuterer vi kravenes implikationer for det danske demokrati, og hvorvidt det svarer til normative forestillinger om fairness.

PDF: https://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/politica_49_3/bech_et_al.pdf