Andreassen, Rikke. Der er et yndigt land – Medier, minoriteter og danskhed. (2007)

Andreassen, Rikke. Der er et yndigt land – Medier, minoriteter og danskhed. Tiderne Skifter, 2007.

I Danmark er medierne folks primære kilde til information om minoriteter integration og indvandring. Men hvad er det egentlig for en formidling vi får fra vores medier?  Der er et yndigt land kortlægger de danske nyhedsmediers (aviser og tv) formidling om etniske minoriteter. Som den første forsker nogen sinde har Rikke Andreassen fået ubegrænset adgang til både DR og TV2 ́s arkiver. Gennem analyser af mere end 300 avisartikler og 300 nyhedsindslag fra 1980 ́erne til i dag kortlægger hun hvordan danske medier har beskrevet – og beskriver – etniske minoriteter.

https://forskning.ruc.dk/da/publications/der-er-et-yndigt-land-medier-minoriteter-og-danskhed.