Andersen, Frits, and Jakob Ladegaard. Kampen om de danske slaver: aktuelle perspektiver på kolonihistorien. (2017)

Andersen, Frits, and Jakob Ladegaard. Kampen om de danske slaver: aktuelle perspektiver på kolonihistorien. Aarhus Universitetsforlag, 2017.

Dansk slaverihistorie er ikke slut. Selvom det er 100 år siden, at Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA, spøger slaveriet stadig. Arven fra kolonitiden er både velkendt og ukendt, fortrængt og forklaret, og det stiller krav til os om både viden og engagement.  Kampen om de danske slaver diskuterer den rolle, slaverihistorien spiller og bør spille i dag. Bogens forfattere udfordrer vanefortællingerne i den aktuelle, offentlige debat ved at følge sporene efter dansk slaveri i efterkommeres historier, arkiver og ruiner, sorte lakridser, kunst og litteratur. Med vidt forskellige synsvinkler og tolkninger bidrager de til den fortsatte diskussion om slaveriets plads i vores fælles historie, der hverken er sort eller hvid.

Indhold:

Frits Andersen og Jakob Ladegaard: Indledning

Gunvor Simonsen: Fortiden i nutiden

Pernille Ipsen og Hermann von Hesse: Døde rotter under Christiansborg

Frits Andersen: Slavefortællinger som flerstrenget erindring

Alex Frank Larsen: Den grumme arv—Interview med tre danske efterkommere af tidligere slaveejere

Jakob Ladegaard og Sine Jensen Smed: Oplyst slaveri?

Elisabeth Skou Pedersen: En spøgelseshistorie—Interview med kunstner Jeannette Ehlers

Mathias Danbolt: Mediestorme om kolonihistoriens aftryk i dansk visuel kultur

Hans Hauge: Slavesagen litterært betragtet

Nathalia Brichet: Genopbygning af en tidligere dansk plantage i Ghana

Jeff Klintø: Undervisning i slavehistorie

Astrid Nonbo Andersen: Erstatningskrav

Kasper og Anne Green Munk: At kende sandheden — Interview med Shelley Moorhead

Uddrag: http://samples.pubhub.dk/9788771845099.pdf.

https://unipress.dk/udgivelser/k/kampen-om-de-danske-slaver/